Οι <<Μαμάδες-Μέλλουσες Μαμάδες>> δημιουργήθηκαν στο facebook και στη συνέχεια σαν Blog,τον Δεκέμβρη του 2010!
Σας περιμένουμε λοιπόν και 'σας στην όμορφη παρεϊτσα μας https://www.facebook.com/#!/groups/Mamades.MellousesMamades/
--------------------------------
E-mail επικοινωνίας:
Vivi911947@hotmail.com
--------------------------------

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Αυχενική διαφάνεια & Βιοχημικοί δείκτες Α' τριμήνου

Αποτελεί τη σημαντικότερη υπερηχογραφική εξέταση στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης,δίνοντας σπουδαίες πληροφορίες για το έμβρυο.
 

Τί είναι η αυχενική διαφάνεια?

Η αυχενική διαφάνεια είναι η παρουσία (συγκέντρωση) υποδόριου υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης.
Η ποσότητα του υγρού που υπάρχει σε αυτό το σημείο ποικίλει μεταξύ των εμβρύων και η αυξημένη ποσότητά του σε συνδυασμό με κάποια άλλα υπερηχογραφικά ευρήματα αποτελεί σημαντικό δείκτη για αύξηση της πιθανότητας το έμβρυο να παρουσιάζει κάποια χρωμοσωματική (π.χ. σύνδρομο Down, τρισωμία 18,τρισωμία 13) ή άλλη ανωμαλία.
Η αυξημένη ποσότητα αυτού του υγρού δε σημαίνει απαραίτητα,ότι το έμβρυο δεν είναι υγιές,αποτελεί όμως σημαντική ένδειξη για περαιτέρω έλεγχο,έτσι ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή και υγιής εγκυμοσύνη,με όσες δυνατότητες προσφέρουν τα σύγχρονα μέσα της Εμβρυομητρικής Ιατρικής.

Πότε γίνεται το υπερηχογράφημα της αυχενικής διαφάνειας?

Το υπερηχογράφημα του Α΄ τριμήνου,γίνεται από την 11η εβδομάδα έως την 13η+6 εβδομάδα και όταν υπερηχογραφικά το μήκος του εμβρύου είναι μεταξύ 45 με 84 χιλιοστά.

Ποιά είναι τα οφέλη του υπερηχογραφήματος?

Με αυτό το υπερηχογράφημα γίνεται:
 • Η επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης.
 • Ο προσδιορισμός με ακρίβεια της ηλικίας της εγκυμοσύνης.
 • Ο προσδιορισμός του αριθμού των εμβρύων που κυοφορούνται.
 • Ο καθορισμός χοριονικότητας των πολύδυμων κυήσεων.
 • Η διάγνωση σοβαρών ανωμαλιών στο έμβρυο.
 • Ο υπολογισμός των πιθανοτήτων για το σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωματικές ανωμαλίες.

Συνθήκες και τρόπος εξέτασης!

Η εξέταση αυτή πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους γιατρούς σε εξειδικευμένα κέντρα ή ιατρεία προγεννητικού ελέγχου.Αποτελεί την πιο σημαντική εξέταση από τα υπερηχογραφήματα του προγεννητικού ελέγχου και συνδυάζεται με βιοχημικό έλεγχο για μέτρηση των τιμών δύο ορμονών,της β-hCG και της PAPP-A στο μητρικό αίμα.Η διάρκεια του υπερηχογραφήματος εξαρτάται από τη θέση του εμβρύου,το σωματικό δείκτη της μητέρας και από τις τοπικές συνθήκες που μπορεί να δυσχεραίνουν την απεικόνιση.Η εξέταση συνήθως γίνεται διακοιλιακά και κάποιες φορές μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνει διακολπικό υπερηχογράφημα.
Η θέση στην οποία πρέπει να βρίσκεται το έμβρυο,για να ληφθούν αξιόπιστες μετρήσεις αυχενικής διαφάνειας,είναι ανάσκελα με το κεφάλι σε ουδέτερη θέση,δηλαδή να μην είναι σε κάμψη ή σε έκταση,ώστε να ληφθεί το προφίλ του προσώπου ακριβώς στη μέση οβελιαία τομή (στο κέντρο δηλαδή) και να μην εφάπτεται πουθενά στο τοίχωμα της μήτρας (βλ. εικόνα).
Η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας λαμβάνεται αρκετές φορές και καταγράφεται η μέγιστη μέτρηση που έχει ληφθεί υπό τις παραπάνω συνθήκες.
Η εξέταση ολοκληρώνεται με τη μέτρηση της ροής του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες της μητέρας,για να προβλεφθεί η πιθανότητα α) η μητέρα να εμφανίσει υπέρταση στην εγκυμοσύνη και β) να παρατηρηθεί ελαττωμένη ενδομήτρια ανάπτυξη στο έμβρυο.Οι δύο προαναφερθείσες παράμετροι θα επαναξιολογηθούν και στο Β΄ τρίμηνο της εγκυμοσύνης (αναλυτικό υπερηχογράφημα).
Όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές,το υπερηχογράφημα διαρκεί περίπου 30-45 λεπτά.Εάν το έμβρυο δε βρίσκεται στην κατάλληλη θέση,μπορεί να ζητηθεί από την έγκυο να βήξει μερικές φορές ή ο γιατρός να κουνήσει ελαφρά τα κοιλιακά τοιχώματα της εγκύου,ώστε να αλλάξει θέση το έμβρυο. Εάν χρειαστεί,μπορεί να ζητηθεί από το γιατρό να γίνει κάποιο διάλειμμα,μέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη θέση του εμβρύου.Η εξέταση αυτή απαιτεί αρκετή υπομονή από τους γονείς και θα πρέπει να δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος για να μελετηθεί με προσοχή το έμβρυο.

Τί μελετάται στο υπερηχογράφημα αυτό?

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την εξέταση και στις οποίες στηρίζεται η εξαγωγή του αποτελέσματος της πιθανότητας για τρισωμία 21 (σύνδρομο Down),τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards) και 13 (σύνδρομο Patau), που έχει η κάθε έγκυος είναι:
 • Το πάχος της αυχενικής διαφάνειας.
 • To υπερηχογραφικά ορατό ή μη ορατό ρινικό οστό.
 • Η καρδιακή συχνότητα.
 • Η ροή του αίματος στην τριγλώχινα βαλβίδα της καρδιάς του εμβρύου.
 • Η ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο (αγγείο) στο ήπαρ του εμβρύου.
 • Η παρουσία ή μη παρουσία ανατομικών ανωμαλιών στο έμβρυο.
 • Η ηλικία και το ιατρικό ιστορικό της μητέρας.
 • Τα επίπεδα δύο ορμονών (PAPP-A και β-hCG) που αποτελούν τους βιοχημικούς δείκτες του Α΄ τριμήνου και τα οποία προκύπτουν από λήψη δείγματος αίματος της μητέρας.

Πώς προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης?

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που προκύπτουν υπερηχογραφικά, δίνουν μια πρώτη στατιστική πιθανότητα για το αν υπάρχει στο έμβρυο κάποια ανωμαλία,η οποία όμως δεν είναι και η τελική πιθανότητα.Θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι τιμές των ορμονών από το βιοχημικό έλεγχο (ορμόνες β-hCG και PAPP-A).
Αφού ληφθούν τα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων, αυτά προσαρμόζονται στην προϋπάρχουσα στατιστική πιθανότητα (του υπερηχογραφήματος) και εξάγονται τα τελικά αποτελέσματα,δηλαδή η συνδυασμένη στατιστική πιθανότητα που έχει το έμβρυο στο Α΄ τρίμηνο να έχει σύνδρομο Down ή άλλες χρωμοσωματικές ανωμαλίες,όπως είναι η τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards) και η τρισωμία 13 (σύνδρομο Patau).
Ο συνδυασμός όλων αυτών των πληροφοριών που προκύπτουν υπερηχογραφικά και αιματολογικά,γίνεται από ειδικό λογισμικό πρόγραμμα που διαθέτουν τα εξειδικευμένα κέντρα προγεννητικού ελέγχου.

Πότε θεωρείται,ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά ή αρνητικά για περαιτέρω έλεγχο?

Με την εξαγωγή της τελικής συνδυασμένης στατιστικής πιθανότητας θα γίνει πληροφόρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το γιατρό που εκτελεί το υπερηχογράφημα προς τους γονείς,αλλά και το θεράποντα ιατρό τους,έτσι ώστε να ενημερωθούν για το αν υπάρχει αυξημένη ή ελαττωμένη πιθανότητα στο έμβρυο για τις τρισωμίες 21,18 και 13.Κατόπιν,ανάλογα με τα αποτελέσματα,τους προσφέρεται ή όχι η επιλογή ενός επεμβατικού διαγνωστικού ελέγχου για τη μελέτη των χρωμοσωμάτων του εμβρύου.
Όταν η συνδυασμένη στατιστική πιθανότητα για κάποια από τις παραπάνω τρισωμίες είναι πάνω από 1/300 (π.χ. 1/250),τότε η εξέταση “διαλέγει” να προσφερθεί στο ζευγάρι μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδος.
Ο επεμβατικός διαγνωστικός έλεγχος που προσφέρεται στο A΄ τρίμηνο είναι η βιοψία χοριακών λαχνών του πλακούντα ή βιοψία τροφοβλάστης (CVS).Ακόμη και αν οι γονείς αποφασίσουν να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω επεμβατικό έλεγχο,συστήνεται να κάνουν το υπερηχογράφημα του Β΄ τριμήνου (αναλυτικό υπερηχογράφημα).

'Εξυπνα δωμάτια για έξυπνα παιδιά!

Ο Ρίτσαρντ Νίσμπετ, καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και συγγραφέας του βιβλίου “Η ευφυΐα και πώς να την αποκτήσετε”,σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα “Sunday Τimes” είπε,ότι για πολλά χρόνια πίστευε ότι η ευφυΐα ήταν κληρονομική.Συνειδητοποίησε όμως,ότι οι έρευνες δεν είχαν διεξαχθεί σωστά,αλλά και ότι αυτή η άποψη ήταν ιδιαίτερα ατυχής,επειδή υπονοούσε ότι ακόμα και με σκληρή δουλειά δεν μπορούσε να υπάρξει βελτίωση.Ευτυχώς,όμως,ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι ήταν λανθασμένη.
Το μήνυμα του Νίσμπετ,ότι δηλαδή η ευφυΐα μας δεν είναι προαποφασισμένη,αλλά μπορεί να βελτιώνεται διαρκώς,είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο.
Για τους γονείς σημαίνει,ότι τα παιδιά τους δεν είναι καταδικασμένα να επαναλάβουν τα ίδια λάθη,για τα σχολεία σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μαθητές ανεπίδεκτοι μαθήσεως και για την κοινωνία σημαίνει,ότι τα χαμηλά επιτεύγματα κάποιων κοινωνικών ομάδων δεν έχουν γενετικές αιτίες,όπως ισχυρίζονται κάποιοι,αλλά πολιτιστικές και άρα μπορούν να αλλάξουν.Σημαντική στη διερεύνηση της ευφυΐας είναι και η έρευνα του Τζέιμς Φλιν,που συνέκρινε τεστ ευφυΐας από όλο τον κόσμο τον τελευταίο αιώνα.Βρήκε,ότι κάθε δεκαετία,το ΙQ των νέων αυξάνεται κατά μέσο όρο 3 βαθμούς απ΄ ό,τι την προηγούμενη δεκαετία.Αυτό σημαίνει,ότι τα τελευταία 100 χρόνια το ΙQ στο δυτικό κόσμο έχει αυξηθεί κατά 30 βαθμούς,γεγονός που καταρρίπτει το “γενετικό” επιχείρημα,καθώς δείχνει ότι το περιβάλλον επιδρά άμεσα και πολύ περισσότερο απ΄ ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα.
Άρα,λοιπόν,υπάρχουν κάποια ερεθίσματα που οι γονείς μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους,ώστε να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες και δυνατότητες.
Αν εξαιρέσει κανείς την υγεία,την οποία εύχεται κάθε γονιός για το παιδί του,υπάρχει και μια άλλη,περισσότερο μυστική προσδοκία για την οποία δεν μιλάει εύκολα.Και ποια είναι αυτή?
Να είναι το παιδί του έξυπνο!Πολλοί είναι οι γονείς που αισθάνονται την ανάγκη να δώσουν στο παιδί τους πολλά ερεθίσματα, να οξύνουν την αντίληψή του,να το σπρώξουν στη μουσική,την τέχνη,τις ξένες γλώσσες,τις νέα τεχνολογίες.Άραγε με πιο στόχο?Μάλλον εκείνον του να ξεχωρίσει..
Ας δούμε όμως,μαζί πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να γίνουν πιο έξυπνα από κούνια!

Έξυπνα δωμάτια!

Είχατε ποτέ φανταστεί πως η σωστή διαμόρφωση,αλλά και η διακόσμηση του παιδικού δωματίου θα μπορούσε να επηρεάσει το δείκτη νοημοσύνης των παιδιών σας?
Κι όμως,μπορεί!
Η οργάνωση,η διακόσμηση,ακόμη και το ύφος του παιδικού δωματίου μπορούν να επηρεάσουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα των παιδιών.Ένας φωτεινός χώρος με λουλούδια και φροντίδα που αντανακλά την αγάπη σας,χαρίζει στα παιδιά μεγάλη συναισθηματική ασφάλεια,χαρά και αυτοπεποίθηση,ενώ η καθαριότητα και η τάξη συμβάλλουν ταυτόχρονα και στη νοητική τους ανάπτυξη.Ποιά είναι,όμως,τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μεγαλώσετε ένα έξυπνο παιδί?
Πόσο έξυπνο,όμως,θεωρείται σήμερα ένα παιδί που έχει καλούς βαθμούς στο σχολείο?
Είναι αυτό η μόνη απόδειξη εξυπνάδας?Όχι βέβαια.Σήμερα ένα παιδί θεωρείται έξυπνο,όταν έχει αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα.Όταν κατανοεί τα δικά του συναισθήματα και ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα των άλλων.Έξυπνο,επίσης,θεωρείται το παιδί που διαθέτει αυτοκυριαρχία και την ικανότητα να επικοινωνεί και να συνεργάζεται.Χαρακτηριστικά άκρως απαραίτητα για τη μετέπειτα φυσιολογική του εξέλιξη και την επιτυχία του στην προσωπική,αλλά και επαγγελματική του ζωή.
Φροντίστε λοιπόν,να ικανοποιείτε όχι μόνο τις σωματικές,αλλά και τις συναισθηματικές του ανάγκες.Μην του προσφέρετε μόνο υλικά αγαθά,αλλά να το γεμίζετε και συναισθηματικά.Τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν επιζητούν αναγνώριση,ανταπόκριση στην ανάγκη τους για ανεξαρτησία και αναγνώριση της προσωπικότητάς τους. Ενθαρρύνετε και βοηθείστε το παιδί σας να αισθάνεται αυτοπεποίθηση από πολύ μικρή ηλικία.Η αυτοπεποίθηση αποτελεί τη βάση για τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.Σημαίνει,ότι σέβεται τον εαυτό του και έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του.Αυτό θα επιτευχθεί με το να προσφέρετε απλόχερα στο παιδί σας το χαμόγελο,την αποδοχή και την αγάπη σας.Δώστε του τον έπαινο και την προτροπή σας.
Κάντε το έτσι να πιστέψει στον εαυτό του και τις δυνατότητες του.Αυτό το παιδί είναι σίγουρα το “έξυπνο παιδί”,που όλοι επιθυμούν.Ένα παιδί που αυτού του είδους η εξυπνάδα του θα γίνει το διαβατήριό του για μια ενήλικη επιτυχημένη ζωή.

Υγειηνό παιδικό δωμάτιο!

Τα τελευταία χρόνια οι παιδικές αλλεργίες έχουν πολλαπλασιαστεί και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη χρήση οικιακών χημικών προϊόντων.
Τί μπορείτε να κάνετε,για να έχετε πιο υγιεινό σπίτι και ειδικά πιο υγιεινό παιδικό δωμάτιο?Τα σύγχρονα σπίτια δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από ένα εργαστήριο χημείας.Έχετε μετρήσει πόσα διαφορετικά προϊόντα χρησιμοποιείτε καθημερινά για τον καθαρισμό και την απολύμανση του σπιτιού σας?Η απάντηση είναι δεκάδες..
Όμως,τα χρειάζεστε όλα αυτά ή απλά επιβαρύνετε το περιβάλλον και την υγεία των παιδιών σας με τη συχνή χρήση τους?
Υπάρχουν άλλωστε,πολλοί τρόποι για να κρατάτε το σπίτι και τα δωμάτια των παιδιών καθαρά,χωρίς να χρησιμοποιείτε δεκάδες χημικά προϊόντα,που υπόσχονται την “απόλυτη” καθαριότητα.
Ας δούμε όμως,μαζί τί μπορείτε να κάνετε:Μειώστε τις ανάγκες για καθαρισμό!
 • Επιλέξτε φυσικά υλικά και υφάσματα και περιορίστε οτιδήποτε συνθετικό ή με πολλά χημικά παράγωγα.
 • Αποφύγετε να μπαίνετε στο δωμάτιο του παιδιού με τα παπούτσια,που φοράτε εκτός σπιτιού.
 • Μην αφήνετε τα κατοικίδια να μπαίνουν στο παιδικό δωμάτιο.
 • Αλλάζετε τα φίλτρα στις συσκευές κλιματισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Καθαρίστε το δωμάτιο από πάνω προς τα κάτω και αφήστε το δάπεδο τελευταίο.Αφήστε τη σκόνη να κατακαθίσει,πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
 • Είναι καλό να έχετε πολλά φυτά μέσα και έξω από το σπίτι.Ο κισσός,οι ζέρμπερες,τα χρυσάνθεμα,τα φυλλόδεντρα και διάφορα άλλα καλλωπιστικά φυτά έχουν τη δυνατότητα να κατακρατούν τοξικές και άλλες ανεπιθύμητες ουσίες,που εκλύονται στην ατμόσφαιρα π.χ. από διάφορα προϊόντα καθαρισμού,από τις ηλεκτρονικές συσκευές,τα χαλιά,ακόμη και από τον καπνό των τσιγάρων.
 • Απομακρύνετε από το δωμάτιο του παιδιού περιττά αντικείμενα,όπου συσσωρεύεται η σκόνη. Μην κρατάτε αντικείμενα που τα παιδιά δε χρησιμοποίησαν καθόλου τους τελευταίους μήνες. Βάλτε τα στην αποθήκη ή χαρίστε τα σε κάποιον,που θα τα χρησιμοποιήσει.

Χρησιμοποιήστε λιγότερα απορρυπαντικά!

Με έξυπνους,εύκολους,ανέξοδους και κυρίως φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους,γνωρίστε τα μυστικά της οικολογικής καθαριότητας.Η προσπάθεια για φυσικότερο καθαρισμό ωφελεί την υγεία των παιδιών,που η ανάπτυξή τους βλάπτεται από την επαφή με χημικές ουσίες.
 • Μην αγοράζετε προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή ενώσεις του χλωρίου.Επιλέξτε προϊόντα που παρασκευάζονται από φυσικές πρώτες ύλες,που θα βρείτε σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων.
 • Για το δωμάτιο του παιδιού προτιμήστε ζεστό νερό και πράσινο ή άσπρο σαπούνι σε νιφάδες. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για γενικό καθαρισμό αλλά και για το πλύσιμο των ρούχων του παιδιού.Αν υπάρχουν δύσκολοι λεκέδες,προσθέστε λίγο ξύδι.
 • Αποφύγετε προϊόντα με “αντιβακτηριακή” δράση.Δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό,αντίθετα μπορεί να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνα “αποστειρωμένο” περιβάλλον στο χώρο του παιδιού.Για απολύμανση ψεκάστε την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε με άσπρο ξίδι ή μηλόξιδο.Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί.
 • Καθαρίζετε με φυσικές ουσίες και όχι απαραίτητα με χημικά ισχυρά απορρυπαντικά.Το λευκό ξίδι,ο χυμός του λεμονιού και η μαγειρική σόδα έχουν αποδεδειγμένα κορυφαία αποτελέσματα σε πολλές “δύσκολες” περιπτώσεις.Χρησιμοποιήστε ξύδι σε ζεστό νερό (2 κουταλιές ξύδι ανά λίτρο νερού),για να καθαρίσετε τζάμια και καθρέφτες με παλιές εφημερίδες.
 • Η μαγειρική σόδα είναι εξαιρετική,ακίνδυνη,έχει τεράστιες δυνατότητες στο καθάρισμα και το γυάλισμα και είναι πάμφθηνη.
 • Για τα αποτυπώματα στις πόρτες και τα αλουμίνια μια πατάτα κομμένη στη μέση κάνει θαύματα!Περάστε την πατάτα πάνω από τις λερωμένες επιφάνειες και μετά σκουπίζετε μ’ ένα πανάκι ποτισμένο με λίγο χλιαρό νερό.
 • Πάρτε μια σκούπα που φιλτράρει με νερό για τον καθαρισμό του σπιτιού ή μια συσκευή με ατμό για να περνάτε τα χαλιά,το πάτωμα και τα στρώματα.Μαζεύει όλες τις τρίχες και γενικά οτιδήποτε δε μαζεύεται με την κανονική σκούπα.
 • Αντί για τοξικά αποσμητικά χώρου χρησιμοποιήστε φύλλα λεβάντας,μέντας ή φυσικά αιθέρια έλαια.
 • Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούν διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα απορρυπαντικού από την αναγκαία νομίζοντας,ότι έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και μην υπερβάλετε στη δοσολογία.

Προετοιμάζοντας το βρεφικό δωμάτιο!

Η διαδικασία προετοιμασίας του βρεφικού δωματίου είναι μια ιδιαίτερα τρυφερή διαδικασία.Το μωρό θα χρειαστεί το δικό του δωμάτιο,το οποίο θα πρέπει να είναι αρκετά άνετο,ενώ καλό είναι να βρίσκεται κοντά στην κρεβατοκάμαρα των γονιών του.
Ιδανικά το βρεφικό δωμάτιο θα ήταν καλό να “βλέπει” νοτιοανατολικά,να είναι φωτεινό και ευάερο,αλλά χωρίς ρεύματα,με την κούνια του μωρού να μην είναι τοποθετημένη κοντά σε πόρτα,παράθυρο ή θερμαντικό σώμα.Τα μωρά δεν πρέπει να βρίσκονται σε πολύ θερμό ή ψυχρό περιβάλλον.
Μπορεί το μωράκι σας να μην είναι σε θέση να εκφράσει τις επιθυμίες του,αλλά σίγουρα θα ήθελε το δωμάτιό του να είναι ευχάριστο και άνετο.Γι’ αυτό τα έπιπλα και η διακόσμηση πρέπει να εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον ήρεμο,αλλά με τα κατάλληλα ερεθίσματα.


Πάτωμα και έπιπλα!

Περιμένοντας να έρθει το μωρό στον κόσμο είναι πολύ συνηθισμένο οι γονείς να επιλέγουν ένα θέμα (π.χ. ζωάκια) για τη διακόσμηση και με βάση αυτό να αγοράζουν το παπλωματάκι,τα φωτιστικά,την ταπετσαρία,το χαλί και τα παιχνίδια.Άλλοι,πάλι,προτιμούν να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα,που ήδη υπάρχουν στο σπίτι.Ανεξάρτητα πάντως από το τι θα αποφασίσετε για τη διακόσμηση του δωματίου,ο εξοπλισμός που θα πρέπει να αποκτήσετε είναι συγκεκριμένος και η λίστα μας θα σας βοηθήσει να μην ξεχάσετε τίποτα από τα απαραίτητα.
Εκτός από τη διακόσμηση πρέπει να φροντίσετε και κάποια άλλα πολύ βασικά πράγματα, όπως είναι το πάτωμα και τα έπιπλα.Υπολογίστε,ότι το παιδί θα περνάει πολλή ώρα στο δωμάτιό του και ειδικά στο πάτωμα.Εκεί θα παίζει,εκεί θα μάθει να μπουσουλάει,εκεί θα κάνει τα πρώτα του βηματάκια. Αποφύγετε,λοιπόν,για λόγους υγιεινής την επένδυση με μοκέτα από άκρη σε άκρη.Είναι προτιμότερο να τοποθετήσετε ένα χαλί,που θα το αφαιρείτε και θα το πλένετε συχνά.Επιπλέον,προτιμήστε ξύλινο πάτωμα,γιατί προσθέτει ζεστασιά στο χώρο.
Τα έπιπλα και γενικά τα αντικείμενα για το δωμάτιο θα πρέπει να έχουν ως βασικό κριτήριο την εργονομία,την ασφάλεια και την καλή κατασκευή.Απομακρύνετε έπιπλα με αιχμηρές γωνίες,όπως τραπέζια,συρτάρια ή οτιδήποτε προεξέχει επικίνδυνα και φυλάξτε μικρά αντικείμενα,που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία ή πνιγμό στο μωρό,αν τα βάλει στο στόμα του.
Η αισθητική του δωματίου,η λειτουργικότητα,αλλά και η ασφάλεια,συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία μιας όμορφης ατμόσφαιρας.Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές.
Ένα βρεφικό δωμάτιο συνήθως χρειάζεται:
 • Αλλαξιέρα με μεγάλη επιφάνεια,για να αλλάζετε και να ντύνετε άνετα το μωρό.Είναι καλύτερα να επιλέξετε αλλαξιέρα έπιπλο με συρτάρια στο κάτω μέρος,για να φυλάτε τα πράγματα του μωρού.
 • Ενδοεπικοινωνία.Για να το “ακούτε”,να είστε πάντα ήρεμοι και για να έχετε την πλήρη επίβλεψη, ενώ είστε σε διαφορετικό δωμάτιο από το μωράκι σας. Για να επιλέξετε κάποια με ηχείο ή με κάμερα, (ανάλογα με πόσο μεγάλο είναι το δωμάτιο) ακολουθήστε τη συμβουλή του παιδίατρου.
 • Καλάθι για τα πρώτα παιχνίδια του.
 • Κάλυμμα για το καλοριφέρ.
 • Κούνια με προστατευτικά κάγκελα.Προτιμήστε ένα γερό ξύλινο κρεβάτι με μη τοξικές βαφές,για να είναι ακίνδυνο.Προσέξτε,επίσης,τα κάγκελα να έχουν το ενδεδειγμένο ύψος (περίπου 60 πόντους από το στρώμα),την κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους (5,5 ώς 6,4 πόντους) και στρογγυλεμένες γωνίες.Για την ευκολότερη πρόσβαση των γονιών,είναι προτιμότερο τα κάγκελα ή η βάση του κρεβατιού να είναι μετακινούμενα.Καλό είναι να έχετε την κούνια του μωρού σας στο υπνοδωμάτιό σας μέχρι και τον 6 μήνα.
 • Ντουλάπα για τα ρούχα και τα λευκά είδη του μωρού.
 • Στρώμα.Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σωστά υλικά και να είναι ανατομικό για να στηρίζει σωστά τη σπονδυλική στήλη του μωρού.Το στρώμα καλό είναι να πληροί τις αυστηρές Βρετανικές Προδιαγραφές ασφαλείας 1877 και 7177.Επίσης,επειδή κάποια μικροσκοπικά ζωύφια της οικιακής σκόνης (τα ακάρεα) είναι υπεύθυνα για πολλές αλλεργίες,βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του στρώματος πλένεται στους 60° C.Αποφύγετε το μαξιλάρι και ντύστε εσωτερικά το κρεβάτι με ένα προστατευτικό από βαμβακερή επένδυση,για να μη χτυπάει το μωρό στα κάγκελα.
 • Παιδικό κάθισμα.
 • Πάρκο.Προσέξτε τα μεταλλικά μέρη να είναι επικαλυμμένα,για να προστατεύονται από τη διάβρωση.Επίσης,προσέξτε οι ακμές να είναι καμπυλωτές,για να μην υπάρχουν εξέχοντα αιχμηρά σημεία,που μπορούν να τραυματίσουν το μωρό.Τέλος,από το πάρκο δεν πρέπει να αποσπάται η βάση.

Να θυμάστε,ότι τα έπιπλα και το πάτωμα θα πρέπει να πλένονται εύκολα,το ίδιο και τα υφάσματα που θα επιλέξετε για κουρτίνες και καλύμματα.Το βαμβάκι είναι πάντα το καλύτερο υλικό για ένα βρεφικό δωμάτιο.Επίσης,πρέπει να ξέρετε,ότι παπλώματα και βαριές κουβέρτες δεν είναι κατάλληλα για μωρά κάτω των 12 μηνών,γιατί υπάρχει περίπτωση υπερθέρμανσης.


Διακόσμηση!

Επιλέξτε για τους τοίχους χρώματα απαλά,που έχουν κατευναστική επίδραση,για να προδιαθέτουν πιο εύκολα για ύπνο.Σε κάποια σημεία,όμως,επιλέξτε κάποια αντικείμενα με πιο έντονα χρωματικά ερεθίσματα για τις ώρες που το μωρό σας θα είναι ξύπνιο.Πάνινα πολύχρωμα ταμπλό,stickers ή ακόμη και ζωγραφική τοίχου εξασφαλίζουν τα απαραίτητα ερεθίσματα.Προτιμήστε τα ευδιάκριτα σχήματα που έχουν έντονα περιγράμματα,αλλά με σχετικά απλή γραμμή π.χ. ζωάκια.
Όσο το παιδί σας είναι ακόμη μωρό,αποφύγετε να κάνετε το δωμάτιο έντονα κοριτσίστικο ή αγορίστικο.Είναι προτιμότερο να επιλέξετε πιο ουδέτερα θέματα όπως π.χ.:
Βυθός:Αστερίες,ψαράκια και χταπόδια έχουν απλό περίγραμμα.Προτιμήστε το θαλασσί φόντο σε έναν τοίχο του δωματίου και βάψτε τους υπόλοιπους σε ένα πιο ουδέτερο χρώμα.
Ζουζούνια:Πασχαλίτσες,μέλισσες και πεταλούδες σε στένσιλ,αυτοκόλλητα ή ζωγραφισμένα σε κάποια σημεία στον τοίχο μπορεί να αποτελέσουν την πρώτη έμπνευση για το μωρό σας,όταν μάλιστα θα αρχίσετε να του τραγουδάτε αγαπημένα παιδικά τραγουδάκια.Μπορείτε,επίσης,να επιλέξετε υφάσματα με πεταλούδες για τις κουρτίνες ή αφίσες για τους τοίχους.
Ζώα του δάσους:Αρκουδάκια,σκιουράκια και λαγουδάκια σε απλές γραμμές έχουν το ιδανικό περίγραμμα ως οπτικά ερεθίσματα.Μπορεί να αποτελούν ακόμα και το θέμα παιδικής κουρτίνας.
Κήπος:Είναι εύκολο να δώσετε την αίσθηση ενός ολάνθιστου κήπου στο παιδικό δωμάτιο.Εμπριμέ υφάσματα για τις κουρτίνες μπορεί αμέσως να δώσουν μια λουλουδένια αίσθηση.Την αίσθηση του κήπου μπορεί να δώσει και μια ταπετσαρία τοίχου ή μία μπορντούρα με λουλούδια.
Πλανήτες:Δώστε έμφαση στο ταβάνι και το τελευταίο τέταρτο του τοίχου,δηλαδή από τη μέση του τοίχου και πάνω,αν επιλέξετε τη λύση της τοιχογραφίας.Επίσης,μπορείτε να φτιάξετε έναν έναστρο ουρανό με ειδικά αστέρια,που φωσφορίζουν μόλις κλείσετε τα φώτα.
Φεγγαράκι & ουρανός:Ένα θέμα που προδιαθέτει το μωρό σας για ήσυχο ύπνο είναι τα αστέρια και το φεγγάρι.Μπορείτε όμως,να δώσετε στο δωμάτιο την αίσθηση του γαλάζιου ουρανού με ζωγραφισμένα σύννεφα κι έναν ήλιο.
Χρωματιστά μπαλόνια:Το κυκλικό σχήμα και τα έντονα χρώματα,όπως το κόκκινο,αρέσουν πολύ στα μωρά.Ζητήστε,λοιπόν,από κάποιον ειδικό στις τοιχογραφίες να ζωγραφίσει πολύχρωμα μπαλόνια σε κάποιο σημείο του δωματίου,προσφέροντας έτσι στο μωρό σας τα απαραίτητα χρωματικά ερεθίσματα!

Χρώματα και στυλ!

Αν και η όραση στα νεογέννητα είναι περιορισμένη, τα χαρούμενα,απαλά χρώματα είναι τα πιο κατάλληλα για το δωμάτιο του μωρού σας,γιατί του προσφέρουν ερεθίσματα.Το κίτρινο,το γαλάζιο και το πράσινο ηρεμούν το παιδί,ενώ κάποιες πινελιές από τα βασικά χρώματα δίνουν ζωντάνια στο βρεφικό δωμάτιο.Γι’ αυτό κάντε ένα καλό συνδυασμό χρωμάτων για το βάψιμο των τοίχων,είτε με στένσιλ είτε με αυτοσχέδια γεωμετρικά σχήματα ή ακόμη και με φιγούρες με χρώματα παλ.
 • Να θυμάστε ότι το πράσινο και το γαλάζιο προσφέρουν χαλάρωση,το κίτρινο φωτίζει,το πορτοκαλί βοηθά στη διανοητική ανάπτυξη του βρέφους,ενώ το ροζ και το λιλά δημιουργούν ήρεμη ατμόσφαιρα.
 • Προτιμήστε η ζωγραφική στους τοίχους να γίνει από ειδικούς,γιατί αυτοί θα “ζωντανέψουν” το δωμάτιο με αγαπημένους παιδικούς ήρωες,με γεωμετρικά σχέδια,με ζωάκια του δάσους ή του βυθού,με διαστημόπλοια και σούπερ ήρωες ή ό,τι άλλο επιθυμείτε για το μωρό σας.
 • Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ταπετσαρία σε έναν μόνο τοίχο ή ακόμη και μόνο στο ταβάνι,απ’ όπου μπορείτε να κρεμάσετε διάφορα διακοσμητικά,προσέχοντας βέβαια να είναι σε αρκετά ψηλότερο σημείο από το μωρό.
 • Μην ξεχνάτε το ύψος του μωρού.Τα διακοσμητικά στοιχεία πρέπει να είναι στο ύψος των ματιών του παιδιού και όχι των δικών σας.Ακόμα και μια τοιχογραφία καλό είναι να ξεκινά από κάτω προς τα πάνω.
 • Τέλος,συνδυάσετε την αισθητική με τη λειτουργικότητα!Να είστε προσεκτικοί στη διακόσμηση και να μην εντάξετε πολλές ιδέες στο χώρο,γιατί υπάρχει κίνδυνος να “πήξει” το δωμάτιο.Το δωμάτιο του παιδιού δεν είναι αίθουσα έκθεσης επίπλων,πρέπει να υπάρχει χώρος και για το μελλοντικό παιχνίδι.
Μην ξεχνάτε,ότι τα χρώματα πρέπει να φέρουν το διακριτικό οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Δίπλα στο πλαίσιο του σήματος πρέπει να αναγράφεται το εξής κείμενο:“Καλή απόδοση για εσωτερική χρήση,περιορισμένες επικίνδυνες ουσίες,χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες”.
Έτσι,θα είστε σίγουροι, ότι τα χρώματα που αγοράζετε είναι πιστοποιημένα,είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες.


Φωτισμός!

Για το νυχτερινό φωτισμό,θα ήταν καλό να υπάρχει στο ταβάνι μία αδιαφανής απλίκα,για να αποδυναμώνεται η ένταση του φωτός.Ο φωτισμός του δωματίου καλύτερα να ενισχύεται από σποτ στους τοίχους.Μπορείτε, επίσης,να κάνετε μια κατασκευή από γυψοσανίδα με κρυφό φωτισμό (φωτοσωλήνας) στο χρώμα που επιθυμείτε περιμετρικά της οροφής και να τοποθετήσετε και τα ανάλογα spot κατά μήκος.
Προσέξτε πολύ οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ηλεκτρισμό στο βρεφικό δωμάτιο.
 • Τοποθετήστε πρίζες ασφαλείας,όπου με το παραμικρό βραχυκύκλωμα διακόπτεται η παροχή του ρεύματος.
 • Επιπλέον,τοποθετήστε σ' όλες τις πρίζες ειδικά πλαστικά πώματα, ώστε να μη μπορεί το παιδί να βάζει μέσα σύρματα ή μεταλλικά αντικείμενα.
 • Εγκαταστήστε φωτιστικά σώματα,λαμπτήρες,ηλεκτρικές συσκευές κ.α. σε μέρη,όπου δεν μπορεί να πλησιάσει το παιδί.
 • Αποφύγετε τα μακριά και ανεξέλεγκτα ηλεκτρικά καλώδια των συσκευών.
 • Τοποθετήστε στο δωμάτιο και έξω από αυτό ειδικά νυχτερινά φωτάκια.

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Η τέλεια βάφτιση..Τα μυστικά της οργάνωσης!

Πλησιάζει ο καιρός που θα βαπτίσετε το μωρό σας και είστε αγχωμένες με την προετοιμασία..Σε ανοιχτό ή κλειστό κύκλο?
Πορτοκαλί ή ροζ προσκλητήριο?
Χειροποίητη μπομπονιέρα φουστανάκι ή οικολογική μπομπονιέρα με δωράκι?
Πάρτι στον κήπο της γιαγιάς ή πάρτι σε ένα όμορφο κτήμα?
Στολισμός με μπαλόνια ή με λουλούδια?
Και οι μικροί καλεσμένοι πώς θα απασχοληθούν?Με πρόγραμμα clown,ταχυδακτυλουργού ή τρελοεπιστήμονα?
Ένα είναι σίγουρο!Για να πάνε όλα τέλεια αυτή τη μεγάλη μέρα απαιτείται χρόνος,φαντασία,ευρηματικότητα,μα πάνω από όλα σωστή οργάνωση.Άλλωστε,είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να κανονίσετε ως γονείς,για να είναι όλα ξεχωριστά στην πρώτη επίσημη εμφάνιση του παιδιού σας.Πάρτε,λοιπόν,χαρτί και μολύβι και προγραμματίστε,οργανώστε όσο καλύτερα μπορείτε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της όμορφης και γιορτινής μέρας.
Ας δούμε,όμως,ένα - ένα τα μυστικά της καλής οργάνωσης:
 • Ο καθορισμός συγκεκριμένου οικονομικού προϋπολογισμού
 • Η απόφαση για το πότε και το πού θα γίνει η βάπτιση
 • Η ώρα της βάπτισης
 • Ο αριθμός των καλεσμένων
 • Αν υπάρχουν μικροί καλεσμένοι
 • Ποιος θα είναι ο νονός
 • Τα δικαιολογητικά και τα διαδικαστικά
 • Οι υποχρεώσεις των νονών
 • Οι υποχρεώσεις των γονιών
 • Ο στολισμός της εκκλησίας και του χώρου που θα γίνει το πάρτι
 • Τα προσκλητήρια και οι μπομπονιέρες
 • Τα γλυκά της βάπτισης και η τούρτα
 • Η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση
 • Τι θα ακολουθήσει μετά τη βάπτιση
 • Ο επαγγελματίας dj, αν ακολουθήσει πάρτι
 • Η απασχόληση των μικρών καλεσμένων στο πάρτι
 • Η αγορά του δώρου στο νονό
Το πιο σημαντικό βήμα στην οργάνωση μιας βάπτισης είναι ο καθορισμός του ποσού που μπορείτε να ξοδέψετε,χωρίς να “στριμωχτείτε” άσχημα οικονομικά για τα επόμενα χρόνια.Ένα προκαθορισμένο ποσό θα αποτελέσει έναν πολύτιμο και χρήσιμο οδηγό για τα επόμενα βήματά σας,γιατί οι εναλλακτικές είναι πολλές και οι εντυπωσιακές προτάσεις των επαγγελματιών θα σας ξαφνιάσουν ευχάριστα.
Αν δυσκολεύεστε οικονομικά,συζητήστε με τους γονείς σας και τα πεθερικά σας για να δείτε αν μπορούν - και σε πιο βαθμό - να σας βοηθήσουν στα έξοδα.

Πολύ βασικό ρόλο έχουν η ημερομηνία και ο τόπος που θα γίνει η βάπτιση,γιατί απαιτούν ειδική οργάνωση.Θα γίνει στην ενορία σας,σε κάποιο γραφικό εκκλησάκι στην πόλη ή την εξοχή,στον τόπο καταγωγής του συζύγου σας ή το δικό σας,σε κάποιο αγαπημένο νησί?
Όταν αποφασίσετε για την εκκλησία,τότε θα μπείτε στο πιο δύσκολο μέρος της διαδικασίας:την ημερομηνία και το κλείσιμο της εκκλησίας.
Να ξέρετε,ότι όσο πιο “δημοφιλής” είναι μια εκκλησία,τόσο νωρίτερα πρέπει να φροντίσετε να την κλείσετε (ακόμη και 5 - 6 μήνες νωρίτερα).
Αν η βάπτιση πρόκειται να γίνει αμέσως μετά το Πάσχα και πριν τον Ιούλιο,θα δυσκολευτείτε να βρείτε ανοιχτές ημερομηνίες,γιατί οι περισσότερες βαπτίσεις γίνονται σ’ αυτή την περίοδο.Οι υπόλοιπες γίνονται στις αρχές του φθινοπώρου.
Επίσης,αν θέλετε να κάνετε τη βάπτιση το απόγευμα θα συναντήσετε μεγάλη δυσκολία στο κλείσιμο της ημερομηνίας,γιατί και οι τελέσεις των γάμων ξεκινούν συχνά μετά τις 6.Βέβαια,πολλοί προτιμούν να κάνουν τη βάπτιση πρωινές ώρες,για να μην αποδιοργανώνουν το πρόγραμμα του μωρού με ένα βραδινό ξεφάντωμα.Όμως,σχετικά με την ώρα,αν θα είναι πρωί ή απόγευμα,αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από το τι θα επακολουθήσει.
Αν,για παράδειγμα,μετά την τελετή προσφέρετε ένα κοκτέιλ στο σπίτι σας,η βάπτιση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα.Αν,όμως,ακολουθήσει κάποιο πάρτι ή τραπέζι σε κάποιο εστιατόριο,τότε η βάπτιση είναι καλύτερα να οριστεί κατά τις 6 - 7 το απόγευμα ή 12 το μεσημέρι,ώστε να μη μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελετή ως τη δεξίωση.Στην περίπτωση που απλά προσφέρετε ένα γλυκό στους καλεσμένους σας στο προαύλιο της εκκλησίας,δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχωθείτε για την ώρα της βάπτισης.
Για τον καθορισμό της ώρας πολλοί γονείς λαμβάνουν υπόψη τους το καθημερινό πρόγραμμα του μωρού,δηλαδή ποιές ώρες κοιμάται,πότε τρώει,πότε είναι πιο χαλαρό και ευδιάθετο.Έτσι,ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες το μωρό να είναι αναστατωμένο και εκνευρισμένο.


Ποιός θα βάλει το λάδι?

Θα είναι νονά ή νονός; Ένας ή περισσότεροι; Μικροί ή μεγάλοι; Το ζευγάρι που σας πάντρεψε ή κάποιοι συνεργάτες; Φίλος ή συγγενής; Ο κατάλογος δεν έχει τέλος και οι επιλογές είναι πολλές. Όμως, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να επιλέξετε έναν άνθρωπο -που ως πνευματικός πατέρας του παιδιού σας- θα δημιουργήσει μια στενή σχέση μαζί του.
Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια σχέση ζωής και στοργής, που απαιτεί δουλειά από όλες τις πλευρές, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι αμοιβαία η εκτίμηση και ουσιαστική η επικοινωνία. Επομένως, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή του προσώπου αυτού.
Ο άνθρωπος τον οποίο θα τιμήσετε με την πρότασή σας πρέπει να ανήκει στο στενό κύκλο σας, να τον συμπαθείτε, να ταιριάζει στην προσωπικότητα και στη νοοτροπία σας και το κυριότερο: να αγαπά τα παιδιά! Πολύ συχνά κάποιοι γονείς επιλέγουν ένα μέλος από την οικογένεια να αναλάβει αυτό το ρόλο, για να είναι σίγουροι πως θα είναι πάντα κοντά στο παιδί, καθώς εκείνο θα μεγαλώνει.
Σε άλλες περιπτώσεις επιλέγεται για νονός ένα παιδί, που θα ασκεί τα καθήκοντα με τη βοήθεια των γονιών του, ενώ υπάρχουν και οι λεγόμενες “κοινωνικές κουμπαριές”, όπου νονός γίνεται κάποιος επαγγελματικός συνεργάτης ή ακόμη και ένα πολιτικό πρόσωπο.
Η επιλογή του νονού είναι φυσικά δική σας, έχετε όμως υπόψη πως αν επιλέξετε πρόσωπο πέρα από το στενό σας κύκλο, καλό είναι να υπάρχει και ένας δεύτερος νονός, ο οποίος θα βρίσκεται πάντα κοντά στο παιδί.
Αφού καταλήξετε στον ιδανικό νονό, ας φροντίσετε αρκετό καιρό πριν από τη βάπτιση να τον φέρετε σε επαφή με το μικρό σας αγγελούδι. Έτσι, θα εξοικειωθεί μαζί του και την ώρα του μυστηρίου το μικρό σας θα έχει κάποιες πιθανότητες να είναι λίγο ήρεμο...

Τα δικαιολογητικά και τα διαδικαστικά!

Αφού συνεννοηθείτε με την οικογένειά σας και το νονό ή τη νονά και ορίσετε την ώρα και την ημέρα που σας βολεύει,θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά,άλλωστε και η βάπτιση έχει τη γραφειοκρατία της!Αν καταλήξετε στην εκκλησία της ενορίας σας,πριν την επισκεφθείτε,πρέπει να έχετε προμηθευτεί μια ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού με την επισήμανση για τη βάπτιση.
Αυτή θα την πάρετε από το ληξιαρχείο στο οποίο δηλώσατε τη γέννηση του παιδιού.Στην περίπτωση που επιλέξετε εκκλησία άλλης περιοχής,πρέπει να έχετε μαζί σας εκτός από το έγγραφο του ληξιαρχείου και ένα παραπεμπτικό από την εκκλησία της ενορία σας.Για τη μεταβίβαση θα σας ζητηθεί να πληρώσετε στην ενορία σας ένα χαρτόσημο.
Όταν θα κλείσετε την εκκλησία καλό είναι να έχετε μαζί σας το πιστοποιητικό γάμου και τις αστυνομικές σας ταυτότητες.Να ξέρετε,ότι πριν το μυστήριο θα πρέπει να υπογράψετε για το όνομα και το θρήσκευμα του μωρού.Συγχρόνως,θα δηλώσουν τα στοιχεία τους και θα υπογράψουν και οι νονοί.Οι νονοί θα πληρώσουν και τα έξοδα της εκκλησίας,γι' αυτό καλό είναι να φροντίσετε να μάθετε έγκαιρα το ποσό,το οποίο διαφέρει σημαντικά από εκκλησία σε εκκλησία.
Μετά την τελετή,θα σας δώσουν από την εκκλησία ένα πιστοποιητικό βάπτισης,το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να δηλώσετε στο ληξιαρχείο όπου ανήκετε,για να καταχωριστεί το παιδί με το όνομά του.Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρώνετε πρόστιμο.Στο ληξιαρχείο πρέπει να προσέλθουν και οι δυο γονείς με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.Αν δε μπορεί να παρευρεθεί ο ένας,απαιτείται εξουσιοδότηση.


Οι υποχρεώσεις των νονών!

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιλογή των βαπτιστικών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην τελετή.Η αγορά των ρούχων,της λαμπάδας και του σταυρού είναι υποχρέωση των νονών,όπως και τα υπόλοιπα απαραίτητα της βάπτισης:τα λαδόπανα,οι πετσέτες,το σαπούνι και το μπουκάλι για το λάδι,τα κεριά,τα μαρτυρικά,οι κάλτσες,τα παπούτσια και βέβαια το βαπτιστικό κουτί.
Το βαπτιστικό κουτί έχει το ρόλο του “μεταφορέα” όλων των αναγκαίων ρούχων και αξεσουάρ.Εκεί μέσα θα τακτοποιηθούν όλα όμορφα,ώστε να μεταφερθούν με άνεση στην εκκλησία.Τα κουτιά αυτά είναι πολύ περιποιημένα,κατασκευασμένα από διάφορα υλικά (σκληρό χαρτόνι,ξύλο,ψάθα,πλεξιγκλάς κ.ά.),έχουν διάφορα σχήματα και ποικίλα σχέδια (π.χ. μπαουλάκι,αποθηκευτικό κουτί,παιχνίδι,αυτοκινητάκι ή και βαλίτσα) και είναι διακοσμημένα έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα βαπτιστικά.Συνήθως στο κατάστημα που οι νονοί θα αγοράσουν τα ρούχα,θα βρουν και τα αξεσουάρ,αλλά και το κουτί.
Αν η νονά ή ο νονός είναι πραγματικά κολλητή /ός φίλη /ος ή στενός συγγενής σας και η σχέση σας είναι ήδη οικεία,μπορείτε να κάνετε τις αγορές μαζί και να μπορέσετε να επέμβετε διακριτικά στο θέμα του κόστους,βάζοντας κάποιο φρένο στην παρόρμηση που έχουν οι περισσότεροι νονοί να αγοράζουν ό,τι πιο ακριβό για την ημέρα της βάπτισης.Αν η σχέση σας δεν είναι τόσο στενή,αφήστε κάθε πρωτοβουλία για τις αγορές στους νονούς.Και στις δυο περιπτώσεις,επειδή εκείνοι θα πληρώσουν και τα έξοδα της εκκλησίας,θα πρέπει να τους ενημερώσετε έγκαιρα για το απαιτούμενο ποσό,το οποίο όπως είδαμε και προηγουμένως διαφέρει σημαντικά από εκκλησία σε εκκλησία.
Σε γενικές γραμμές,οι τιμές των βαπτιστικών σετ ποικίλλουν ανάλογα με την ποιότητα,το σχέδιο και τη φίρμα,αλλά και από το εάν συνοδεύονται από έξτρα αξεσουάρ (πανωφόρι,τσαντάκι,ζακέτα κ.ά.). Η βόλτα στα καταστήματα θα σας εκπλήξει με την ατέλειωτη ποικιλία,τις ευφάνταστες προτάσεις και τα χαριτωμένα ρουχαλάκια σε ρομαντικά,αλλά και μοντέρνα σχέδια.

Η επιλογή των βαπτιστικών είναι η χαρά της νονάς!
Αέρινα ή κλασικά,λιτά ή πιο στολισμένα,μικροσκοπικά,αλλά εντυπωσιακά,λευκά ή πολύχρωμα,γαλάζια ή ροζ,η τεράστια ποικιλία θα σας...μπερδέψει.
Αν είστε νονά,αφιερώστε αρκετές μέρες για να κάνετε έρευνα αγοράς και να δείτε προτάσεις από πολλές εταιρείες.
Ζητήστε από τους γονείς κάποιες πληροφορίες πριν καταλήξετε σε κάποιο σχέδιο βαπτιστικών,γιατί μπορεί να θέλουν να δώσουν ένα ιδιαίτερο ύφος στην όλη τελετή.Π.χ. ρομαντικό με νεράιδες αν είναι κοριτσάκι,ναυτικό στυλ αν είναι αγοράκι κ.ά.Ο στολισμός του ναού,καθώς και το σχέδιο και τα χρώματα στις μπομπονιέρες πρέπει να δένουν αρμονικά με τα ρούχα,τη λαμπάδα και τα μαρτυρικά.
Επίσης,λάβετε υπόψη την ηλικία που θα έχει το μωρό την περίοδο της βάπτισης,ώστε να του έρχονται σωστά τα ρουχαλάκια του.Κάποιοι νονοί επιλέγουν να αγοράζουν τα ρούχα ένα νούμερο μεγαλύτερα,ώστε το παιδί να έχει την ευκαιρία να τα φορέσει και σε κάποιες άλλες περιστάσεις.
Σκεφτείτε ακόμη τις επιλογές σας ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες.Αν η βάπτιση γίνει αρχές Μαΐου με αρχές Ιουνίου ή το φθινόπωρο,πιθανόν να χρειαστεί να συμπληρώσετε τα βαπτιστικά με ένα ελαφρύ μπουφάν ή κάποια ζακετούλα για την περίπτωση που έχει ψύχρα την ημέρα της τελετής. Επίσης,καλό είναι να αφήσετε για το τέλος την αγορά των παπουτσιών,ειδικά αν το μωράκι είναι πάνω από ενός έτους,ώστε να του κάνουν σωστά στα ποδαράκια του.


Οι υποχρεώσεις των γονιών!

Το μυστικό,για να γίνουν όλα όπως πρέπει, είναι η σωστή και έγκαιρη προετοιμασία και οι πρακτικές επιλογές.Όπως είδαμε προηγουμένως,οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την επιλογή της εκκλησίας και της ημερομηνίας που θα γίνει το μυστήριο, ενώ πρέπει να φροντίσουν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Πέρα από αυτά,που είναι σταθερά για κάθε βάπτιση,αρχίζει η ποικιλία των επιλογών.Ας δούμε,όμως,αναλυτικά ποια είναι η συμβολή των γονέων στην οργάνωση της βάπτισης.
Αφού οριστικοποιήσετε την ημερομηνία,περίπου τρεις μήνες νωρίτερα,θα πρέπει να ασχοληθείτε με τη λίστα των καλεσμένων (των δικών σας, αλλά και των νονών) και τις προσκλήσεις.Ο οικονομικός προϋπολογισμός σας θα καθορίσει αν θα κάνετε μια βάπτιση σε κλειστό οικογενειακό κύκλο ή με πολύ κόσμο.
Αρχικά θα πρέπει να καταλήξετε για το ύφος της βάπτισης,το οποίο μπορεί να κινείται γύρω από έναν κεντρικό θεματικό άξονα (π.χ. θαλασσινή διακόσμηση,λουλουδένιος κήπος,μικρός πειρατής,πολύχρωμες πεταλούδες,νεράιδες του δάσους κ.ά.),για να δημιουργήσετε μια πιο παιχνιδιάρικη,αλλά και γιορτινή ατμόσφαιρα.Να θυμάστε,ότι τόσο τα προσκλητήρια όσο και οι μπομπονιέρες πρέπει να συμβαδίζουν σε θέμα,ύφος και χρώμα με τον κεντρικό άξονα διακόσμησης που έχετε επιλέξει.
Μπορεί να έχετε ενημερώσει προφορικά τους φίλους και τους κοντινούς συγγενείς για την ώρα και την ημερομηνία της βάπτισης,πρέπει όμως να τους ενημερώσετε και επίσημα,στέλνοντάς τους τα προσκλητήρια.Για να είστε σίγουρες πως δεν θα ξεχάσετε κάποιον,γράψτε όλα τα ονόματα συγγενών και φίλων που θέλετε να έχετε κοντά σας.Αν πρόκειται να στείλετε κάποια προσκλητήρια ταχυδρομικώς,σιγουρευτείτε ότι οι διευθύνσεις που έχετε είναι σωστές.Έχετε υπόψη σας,πως τα προσκλητήρια πρέπει να έχουν παραδοθεί στους παραλήπτες τους,τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη καθορισμένη ημερομηνία.
Θα επισκεφθείτε αρκετά καταστήματα που τυπώνουν προσκλητήρια,θα δείτε κάποια δείγματα δουλειάς και θα ζητήσετε προσφορές για το κόστος.Η ποικιλία σε χαρτιά,τα περίεργα τυπώματα,τα όμορφα διακοσμητικά και τα έξυπνα στιχάκια θα σας δυσκολέψουν στην τελική επιλογή σας.Αν είστε απαιτητικοί,θα πρέπει να επισκεφθείτε αρκετά τυπογραφεία,μέχρι να καταλήξετε.
Βεβαιωθείτε,ότι δίνετε σαφείς οδηγίες για τη μέρα και την ώρα του μυστηρίου και μην παραλείψετε,επίσης,να σημειώσετε στο προσκλητήριο τι θα ακολουθήσει μετά το μυστήριο.Αν σκοπεύετε να κάνετε τραπέζι ή δεξίωση,ο καλεσμένοι σας θα πρέπει να το γνωρίζουν,για να κανονίσουν το πρόγραμμά τους.
Στις δικές σας υποχρεώσεις είναι επίσης οι μπομπονιέρες,αλλά και τα γλυκά που προσφέρονται μαζί τους,για να ευχαριστήσετε τους καλεσμένους σας για την παρουσία τους.Επειδή η μπομπονιέρα θα θυμίζει σε όλους τη βάπτιση του παιδιού σας,καλό είναι να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με το θέμα της επιλογής.Στα καταστήματα θα βρείτε τεράστια ποικιλία,όχι μόνο από σχέδια,αλλά και από τιμές.
Μια καλή ιδέα είναι να διαλέξετε δύο διαφορετικές:άλλη για τους μεγάλους και άλλη για τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά,μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κάποιο λιλιπούτειο παιχνίδι ή κάποιο όμορφο διακοσμητικό.Επιπλέον,να θυμάστε ότι ο αριθμός των κουφέτων που εμπεριέχονται σε κάθε μπομπονιέρα πρέπει να είναι μονός.
Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή,είναι καλό να τις έχετε παραγγείλει ένα μήνα πριν τη βάπτιση. Τέλος,υπολογίστε να παραγγείλετε μερικές μπομπονιέρες παραπάνω,για να δώσετε σε κάποιους ανθρώπους που δεν θα παρευρεθούν.
Αν ακολουθήσετε την παράδοση,θα συνοδέψετε τις μπομπονιέρες και με ένα γλυκό.Αν στον τόπο καταγωγής σας υπάρχει κάποιο παραδοσιακό γλυκό που προσφέρεται σε βαφτίσεις,προτιμήστε το.
Αν η τελετή γίνεται το καλοκαίρι,προτιμήστε κάποιο γλυκό που δεν επηρεάζεται άμεσα από τη ζέστη και δε λερώνει,αφού οι καλεσμένοι σας θα το απολαύσουν έξω από την εκκλησία.Μην ξεχάσετε,επίσης,να τους προσφέρετε και γιορτινές χαρτοπετσέτες,για να τους διευκολύνετε.
Αν μετά την τελετή κάνετε τραπέζι,στο οποίο είναι όλοι καλεσμένοι,μπορείτε να προσφέρετε εκεί το γλυκό ή να κόψετε την τούρτα.Μην απευθυνθείτε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο την τελευταία στιγμή. Ειδικά αν η βάπτιση έχει κάποιο θεματικό άξονα,θα πρέπει να δείτε πολλά δειγματολόγια,μέχρι να αποφασίσετε για την ιδανική τούρτα τόσο σε γεύση όσο και σε εμφάνιση!


Οι γονείς οργανώνονται!

Τι πρέπει να κάνετε,για να πάνε όλα βάσει προγράμματος?
5 μήνες πριν
 • Επιλέξτε την εκκλησία και κλείστε έγκαιρα την ημερομηνία και την ώρα της βάπτισης.
 • Αποφασίστε για το αν θα ακολουθήσει party και σκεφθείτε ιδέες για το χώρο που επιθυμείτε να γίνει.
 • Οι επιλογές του χώρου καλύπτουν όλα τα γούστα:κτήμα,εστιατόριο,πολυχώρος και ξενοδοχείο.
 • Συμφωνήστε ποιοι θα είναι οι νονοί του παιδιού σας και ανακοινώστε τους τα νέα.
4 μήνες πριν
 • Αναζητήστε τον κατάλληλο φωτογράφο και εικονολήπτη.
 • Συντάξτε με το σύντροφο και τους γονείς σας τη λίστα των προσκεκλημένων για την εκκλησία και το party.
 • Αναζητήστε το ζαχαροπλαστείο από το οποίο θα παραγγείλετε την τούρτα και τα γλυκά που θα προσφέρετε μαζί με τη μπομπονιέρα.Υπολογίστε περισσότερα κομμάτια καλού κακού και διαλέξτε γλυκά που συμφωνούν με την εποχή.Προτιμήστε ατομικά γλυκά σε πλαστικό,για να μη λερωθούν οι καλεσμένοι.
 • Αν ο καιρός είναι ζεστός,μπορείτε να ζητήσετε από κάποιο catering να σας στείλει ένα παραδοσιακό αμαξάκι παγωτού,που θα κερνάει λαχταριστές γεύσεις μικρούς και μεγάλους.
 • Αναζητήστε το χώρο του party,πάρτε τις προσφορές σας και αφού καταλήξετε σ’ εκείνον που σας αρέσει περισσότερο,κλείστε τον για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • Βρείτε τον τροφοδότη σας.Ζητήστε πληροφορίες για το πακέτο της τιμής που σας προτείνει και τις υπηρεσίες που παρέχει (menu,service,διακόσμηση,εξοπλισμός).
3 μήνες πριν
 • Επισκεφθείτε μαζί με τους νονούς (αν έχετε στενή σχέση) καταστήματα με βαπτιστικά και δείτε τις συλλογές σε χρώματα και σχέδια.
 • Ψάξτε για τον ειδικό που θα καλύψει μουσικά το party.Μπορεί να είναι μεμονωμένα κάποιος dj ή κάποια εταιρεία μουσικής κάλυψης δεξιώσεων.
 • Ψάξτε για διευθύνσεις καταστημάτων με μπομπονιέρες και προσκλητήρια.
2 μήνες πριν
 • Εκδώστε τα δικαιολογητικά της βάπτισης.
 • Οριστικοποιήστε τη λίστα των καλεσμένων.
 • Παραγγείλετε τα προσκλητήρια.
 • Επισκεφθείτε το ανθοπωλείο που θα αναλάβει το στολισμό της εκκλησίας και του χώρου της δεξίωσης και περιγράψτε τη διακόσμηση που επιθυμείτε.
 • Παραγγείλετε τις μπομπονιέρες και το βιβλίο των ευχών.
 • Αφού δείτε φωτογραφίες και πάρετε ιδέες από παιδικές τούρτες,δώστε την παραγγελία για τη δική σας.
1 μήνα πριν
 • Ταχυδρομήστε τις προσκλήσεις.
 • Επιλέξτε τα δώρα των κουμπάρων σας,για να δείξετε τη χαρά σας για την απόφασή τους να βαπτίσουν το παιδί σας,αλλά και την εκτίμησή σας στο πρόσωπό τους.
2 εβδομάδες πριν
 • Σχεδιάστε το πλάνο των θέσεων στο party και γράψτε τις κάρτες ονομάτων για τη θέση κάθε καλεσμένου.
1 εβδομάδα πριν
 • Δώστε τον τελικό αριθμό των καλεσμένων στον τροφοδότη σας.
 • Συνεννοηθείτε με φίλους σας που έχουν μεγαλύτερα παιδιά για να αναλάβουν να μοιράσουν τα μαρτυρικά,τις μπομπονιέρες και τα γλυκά στο τέλος του μυστηρίου.
 • Αναθέστε σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο να συγκεντρώνει και να μεταφέρει στο αυτοκίνητο τα δώρα που θα σας φέρνουν οι καλεσμένοι στην εκκλησία,για να μη χαθούν.
 • Αν βαπτίζετε το δεύτερο παιδί σας,μερικές ημέρες νωρίτερα εξηγήστε στο πρωτότοκο παιδί όλα όσα πρόκειται να συμβούν.Μην το απομακρύνετε από τη σκηνή.Αντίθετα,αναθέστε του καθήκοντα για να νιώσει και εκείνο ότι συμμετέχει.Φροντίστε,επίσης,όσο μπορείτε να του συμπαραστέκεστε.Όπως και να το κάνουμε,θα είναι αρκετά δύσκολο για αυτό,καθώς η προσοχή όλων θα είναι στραμμένη στο μωρό.
1 μέρα πριν
 • Σιγουρευτείτε,ότι έχετε παραλάβει τις μπομπονιέρες και τις λαμπάδες και ξεκαθαρίστε ποιος θα τις φέρει στην εκκλησία.
 • Βεβαιωθείτε,ότι κάποιο κοντινό πρόσωπο θα αναλάβει το βιβλίο των ευχών.

Η μέρα της βάπτισης

 • Ξυπνήστε το πρωί το μωράκι σας και δώστε του την ευκαιρία να απολαύσει ένα χαλαρό μπανάκι και το πρωινό του.
 • Αναθέστε σε ένα κοντινό σας πρόσωπο,να αναλάβει να συγκεντρώσει όλα σας τα πράγματα μετά το μυστήριο (πετσέτες, λαμπάδα, κ.ά.),γιατί εσείς θα είσαστε απασχολημένοι με πολλά θέματα.

 

Χρήσιμες συμβουλές για την τελετή!

Τόσο στην εκκλησία που θα γίνει η τελετή όσο και στο πάρτι που θα οργανώσετε μετά,πρέπει να δώσετε στο στολισμό την αξία που του πρέπει.Ανάλογα πάντα με τα οικονομικά σας,έχετε πολλές επιλογές.Μπορείτε να παραγγείλετε ανθοστήλες ή μπουκέτα με τα αγαπημένα σας λουλούδια,για να στολίσετε το ναό - τα οποία μετά θα μεταφέρετε στο χώρο του πάρτι.Φροντίστε,όμως,οι συνθέσεις των λουλουδιών,τα είδη και τα χρώματα να δένουν με το σκηνικό.
Κάποιοι γονείς προτιμούν το στολισμό με μπαλόνια.Τα πολύχρωμα μπαλόνια,πρωταγωνιστές σε κάθε παιδική εκδήλωση,μπορούν να δώσουν ένα πιο παιχνιδιάρικο ύφος στην ατμόσφαιρα.Οι επιλογές που θα βρείτε στην αγορά είναι πολλές,αφού υπάρχουν πολλά σχέδια:με το όνομα του παιδιού,με σχήματα λουλουδιών,με ήρωες κινουμένων σχεδίων,αεροπλανάκια,δέντρα,μπαλόνια - πινιάτες κ.ά.
Αν θέλετε ο χώρος να αποκτήσει μια παραμυθένια ατμόσφαιρα και αν διαθέτετε έξτρα χρήματα,μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα επαγγελματία οργανωτή εκδηλώσεων για να επιμεληθεί τη διακόσμηση.Αν τα οικονομικά σας δεν το επιτρέπουν και αν “πιάνουν τα χέρια σας”,μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τούλι,μεταξωτές κορδέλες ή υφάσματα στα χρώματα που σας αρέσουν και να τα συνδυάσετε με κάποια διακοσμητικά (π.χ. νεράιδες,πειρατές,πεταλούδες,κοχύλια,αστερίες,καραβάκια,λουλούδια κ.ά.),για να στολίσετε το χώρο έξω από την εκκλησία ή το χώρο του πάρτι.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της τελετής είναι οι φωτογραφίες και το βίντεο.Κάποιοι γονείς φαντάζονται,ότι η επιλογή του φωτογράφου και του εικονολήπτη που θα καλύψουν τη βάπτιση,είναι εύκολη υπόθεση..Δεν είναι όμως!
Αρκεί να σκεφθείτε,ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι θα απαθανατίσουν τις ευτυχισμένες στιγμές του παιδιού σας σε μια μοναδική και ανεπανάληπτη στιγμή της ζωής του.
Οι φωτογραφίες και το βίντεο της βάπτισης είναι ένα δώρο μεγάλης συναισθηματικής αξίας για το παιδί σας και πρέπει να είστε σίγουροι,οτι αυτοί που θα το αναλάβουν,θα το κάνουν με επαγγελματισμό και συνέπεια.Απευθυνθείτε στο φωτογράφο του γάμου σας,αν έχετε μείνει ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της δουλειάς του.Διαφορετικά,συμβουλευτείτε φίλους που ήδη έχουν βαπτίσει τα παιδιά τους και έχουν μείνει ευχαριστημένοι από το ταλέντο και την ποιότητα των επαγγελματιών με τους οποίους συνεργάστηκαν.
Αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα,κλείστε ραντεβού σε διάφορα φωτογραφικά στούντιο και ζητήστε να δείτε δουλειές.Στην έρευνα αγοράς που θα κάνετε,φροντίστε να συζητήσετε αναλυτικά για τις απαιτήσεις σας.Θέλετε πιο καλλιτεχνικές φωτογραφίες ή πιο αυθόρμητες?
Θέλετε έγχρωμες,αλλά και ασπρόμαυρες φωτογραφίες?
Θα προτιμούσατε να περάσουν από το σπίτι πριν την εκκλησία?
Θέλετε να καλύψουν κάποιες ώρες και από το πάρτι ή τη δεξίωση?
Πόσα αντίτυπα φωτογραφιών και πόσα dvd θα σας παραδώσουν και πότε?
Για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα,φροντίστε η προσφορά τους να ικανοποιεί απολύτως τις ανάγκες σας και να έχει σαφώς διευκρινιστεί κάθε λεπτομέρεια.Ο φωτισμός στην εκκλησία δεν είναι ο ιδανικός,οπότε οι άνθρωποι που θα αναλάβουν να καταγράψουν τις στιγμές σας πρέπει να το έχουν ξανακάνει.
Τέλος,φροντίστε να παραγγείλετε αρκετά αντίγραφα,για να δώσετε στους νονούς,στους παππούδες ή άλλους κοντινούς συγγενείς.


Μικροί και μεγάλοι πρωταγωνιστές!

Οι γονείς μαζί με τους νονούς είναι συμπρωταγωνιστές στο μυστήριο της βάπτισης.Είναι λοιπόν,απαραίτητο να φροντίσετε με επιμέλεια την εμφάνισή σας γι΄ αυτή τη μέρα.Στην έρευνα αγοράς που θα κάνετε,θα πρέπει να θυμάστε ότι (γονείς και νονοί) θα κρατάτε αγκαλιά το μωρό για πολλές ώρες.Επιλέξτε,λοιπόν,άνετα ρούχα που δεν τσαλακώνονται εύκολα.
Επίσης,αποφύγετε ρούχα με καρφίτσες και αγκράφες,αλλά και αιχμηρά αξεσουάρ,για να αποφύγετε μικροτραυματισμούς του παιδιού.Τέλος,ξεχάστε τα πολύ ψηλά τακούνια,γιατί μπορεί να σας κουράσουν με την πολύωρη ορθοστασία.
Όσο για τον πρωταγωνιστή της ημέρας?
Το πρωτόγνωρο περιβάλλον,ο πολύς κόσμος,τα άγνωστα πρόσωπα,η φασαρία των μικρών παιδιών,ο ιερέας,ο φωτογράφος και τα flash,η αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας,οι πολλές αγκαλιές από γιαγιάδες,θείες,συγγενείς και φίλους μπορεί να δημιουργήσουν στο μωρό φόβο και ανασφάλεια.
Την ώρα δε της βάπτισης,τη στιγμή που ο ιερέας το βάζει και το βγάζει από την κολυμπήθρα ή τη στιγμή της τριχοκουρίας (όταν ο ιερέας κόβει μερικές τούφες από τα μαλλάκια του),είναι πολύ πιθανό να έχει τις αντιρρήσεις του και να αναζητά επίμονα τη μαμά του.Μην ανησυχείτε,σπάνια τα παιδιά την ώρα της βάπτισης σκορπούν χαμόγελα.Αντίθετα,τα περισσότερα ξεσπούν σε κλάματα..

 

Διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους!

Πώς μπορεί να ολοκληρωθεί τέλεια η ξεχωριστή αυτή ημέρα?
Με μια ήσυχη συγκέντρωση των συγγενών στο σπίτι?
Με ένα μικρό πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας?
Με ένα cocktail πάρτι σε ανοιχτό χώρο?
Με καθιστό γεύμα σε κάποιο κτήμα?
Με μπουφέ σε κάποιο ξενοδοχείο?
Με δεξίωση σε έναν πολυχώρο?
Με γεύμα σε ένα εστιατόριο ή μια ταβέρνα?

Οι εναλλακτικές είναι πάρα πολλές,όμως τα οικονομικά σας είναι εκείνα που θα καθορίσουν τι θα ακολουθήσει μετά τη βάπτιση.Πράγματα που πρέπει,επίσης,να λάβετε υπόψη είναι η εποχή που θα γίνει το μυστήριο,η ώρα και φυσικά ο αριθμός των καλεσμένων.Εκείνο που πρέπει να προσέξετε,είναι ο χώρος να βρίσκεται κοντά στην εκκλησία όπου θα τελεστεί το μυστήριο,για να μην ταλαιπωρηθούν οι καλεσμένοι σας,αλλά και εσείς.
Αν θέλετε να διασκεδάσετε οικονομικά,μπορείτε να ευχαριστήσετε τους καλεσμένους σας δίνοντας ένα μικρό πάρτι στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας,αν δεν ακολουθεί άλλη βάπτιση ή γάμος.Μια εταιρεία catering θα αναλάβει να διαμορφώσει το χώρο,θα φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό και θα αναλάβει το φαγητό και τα ποτά.
Αν δεν αντέχετε οικονομικά το πάρτι,μπορείτε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να προσφέρετε παγωτά με το παραδοσιακό αμαξάκι,ποπ - κορν και μαλλί της γριάς που θα γίνονται εκείνη τη στιγμή ή σιντριβάνι σοκολάτας με φρούτα.

Αν η βεράντα ή ο κήπος σας προσφέρονται,μπορείτε να οργανώσετε μια συγκέντρωση με λιγότερα άτομα στο σπίτι σας.Σχετικά με το φαγητό,πρέπει να σκεφθείτε αν θα το αναλάβετε εσείς ή θα επιλέξετε κάποια εταιρεία catering.
Σ’ αυτή την περίπτωση,θα πρέπει να πάρετε αρκετές προσφορές για το μενού των μεγάλων,αλλά και των παιδιών.Η εταιρεία θα αναλάβει να σας προμηθεύσει με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (σερβίτσια,σκεύη που διατηρούν ζεστό το φαγητό,τραπέζια,καρέκλες,τραπεζομάντιλα κ.ά.),καθώς και τους ανθρώπους που θα σερβίρουν.Διαλέξτε το μενού που θα σερβιριστεί αποκλείοντας πολύ εξεζητημένες γεύσεις.
Αν έχετε μικρούς καλεσμένους,φροντίστε να έχετε τραπέζια αποκλειστικά για παιδιά.Με αυτό τον τρόπο και αυτά θα περάσουν καλά μόνα τους και δεν θα ενοχλήσουν τους μεγαλύτερους.Για τα παιδιά μπορείτε,επίσης,να προνοήσετε για την παρουσία ενός επαγγελματία διασκεδαστή.
Ένας κλόουν,για παράδειγμα,μπορεί να απασχολήσει τα παιδάκια,ώστε να μπορέσουν οι γονείς να απολαύσουν πιο ήρεμοι και χαλαροί τη γιορτή.
Πολλές εταιρείες,που ειδικεύονται στα παιδικά πάρτι,προσφέρουν ειδικά προγράμματα:Θα αναζητήσετε προσφορές για προγράμματα clown (συνήθως περιλαμβάνει face painting,karaoke,παντομίμα,κυνήγι θησαυρού,διαγωνισμούς,μπαλονοκατασκευές,κουκλοθέατρο,ομαδικά παιχνίδια ή χορό),για προγράμματα ταχυδακτυλουργού (εξαφανίσεις,τρικ,οφθαλμαπάτες,φωτιές,σπαθιά,υπνωτισμός,αληθινά ζωάκια),αλλά και για προγράμματα τρελοεπιστήμονα (ιπτάμενοι δίσκοι,εκρήξεις,χρωματιστές φωτιές και απίθανα κόλπα). Αν θέλετε κάτι διαφορετικό,μπορείτε να φέρετε στο χώρο κάποιο θεατρικό σχήμα με μαριονέτες ή παντομίμα,αλλά και καραγκιοζοπαίχτες.
Αν έχετε κήπο,μπορείτε να νοικιάσετε κάποιο φουσκωτό παιχνίδι.
Τέλος,αντί να αγχώνεστε για τη μουσική,μπορείτε να καλέσετε έναν επαγγελματία dj,που θα ξεσηκώσει με τις μουσικές επιλογές του μικρούς και μεγάλους!

Νονά & βαφτιστήρι..Μία σχέση ζωής!

Η απόφαση για το ποιός θα γίνει νονός ή νονά του παιδιού σας είναι πολύ σημαντική,γιατί με τη βάφτιση αρχίζει μια σχέση στοργής και αγάπης ανάμεσά τους.Η νονά δε θα είναι απλώς ένας “κουβαλητής” των δώρων στις γιορτές και στα γενέθλια,αλλά θα είναι κοντά στο παιδί στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του.
Το θέμα της επιλογής του νονού είναι η πρώτη σημαντική απόφαση την οποία θα κληθείτε να πάρετε αμέσως μόλις αρχίσετε να ασχολείστε με τη βάπτιση του παιδιού σας.Όσο εύκολο και αν ακούγεται,η επιλογή του κατάλληλου προσώπου είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση,αφού ο ανάδοχος θεωρείται ο πνευματικός γονιός του παιδιού και καλείται να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του.

Εκτός από τη θρησκευτική,πνευματική και πρακτική καθοδήγηση με χρήσιμες συμβουλές στην καθημερινότητά του,παλιότερα οι νονοί ήταν εκείνοι που αναλάμβαναν να μεγαλώσουν το παιδί σε περίπτωση που οι γονείς πάθαιναν κάτι.Στο παρελθόν,η παράδοση ήθελε το πρώτο παιδί του ζευγαριού να το βαφτίζει εκείνος που τους πάντρεψε.Σε κάποιες τοπικές κοινωνίες μάλιστα ο ανάδοχος επιλεγόταν βάσει της κοινωνικής και οικονομικής του κατάστασης.
Όμως,τα τελευταία χρόνια όλα αυτά δεν αποτελούν δέσμευση.Κοινός παρανομαστής ανάμεσα στο ζευγάρι και τους νονούς πρέπει να είναι οι αξίες που θέλουν και οι δυο να περάσουν στο παιδί για τη ζωή του.Σήμερα οι γονείς επιλέγουν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο από το φιλικό ή συγγενικό περιβάλλον και του ανακοινώνουν την επιθυμία τους να γίνει ο νονός ή η νονά του παιδιού τους.

Όμως,ας μην ξεχνάτε,ότι ο ρόλος των νονών δεν είναι μόνο κοινωνικός.Είναι ένας πολύ ουσιαστικός ρόλος ζωής και γι’ αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή σας.Ο καλός νονός δεν ξεχνά σημαντικές ημερομηνίες (π.χ. γενέθλια,γιορτές κ.α.),καθώς επίσης και τα δώρα.Ο ακόμα καλύτερος δεν χρειάζεται καμιά δικαιολογία και αφορμή για να προσφέρει δώρα στο βαφτιστήρι του και να του αφιερώσει πολύτιμο χρόνο για να ασχοληθεί μαζί του.Είναι κοντά στο πνευματικό του παιδί,καθώς αυτό μεγαλώνει,ενώ έχει πάντα τη διάθεση να βρίσκεται δίπλα του και να το συμβουλεύει συμπληρώνοντας έτσι το δύσκολο έργο των γονιών.Ένας άνθρωπος από το στενό φιλικό ή οικογενειακό σας περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να μην απομακρυνθεί από τη ζωή της οικογένειάς σας.

Η σχέση αυτή προϋποθέτει ουσιαστική επαφή του νονού με το παιδί,ανάληψη ευθυνών,αμοιβαία αγάπη και εκτίμηση και φυσικά διάθεση και χρόνο από το νονό να ασχοληθεί μαζί του,να το νοιάζεται και να το φροντίζει.Αυτό συνεπάγεται, ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια θα αποδεχθούν το ρόλο τους,όχι μόνο επειδή το θέλετε εσείς,αλλά και επειδή το νιώθουν και το θέλουν πραγματικά.
Άλλωστε,όσοι από εμάς έχουμε γίνει πνευματικοί γονείς ενός παιδιού,έχουμε επιλέξει αυτό το ρόλο χάρη στην αγάπη μας για τα παιδιά και για ένα συγκεκριμένο ζευγάρι ειδικότερα, με το οποίο δεθήκαμε με μια πολύ δυνατή σχέση που έχει ως άξονά της το παιδί.
Ξεκινώντας,λοιπόν,με βάση την αγάπη και το σεβασμό,ο δεκάλογος μιας καλής νονάς είναι ουσιαστικά πολύ απλή ιστορία!


Ο δεκάλογος μιας καλής νονάς!

Προτού καταλήξετε,συζητήστε με το σύντροφό σας και λάβετε υπ’ όψιν σας ορισμένα κριτήρια,που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την καλύτερη επιλογή για το παιδάκι σας.Αναφέρομαι καταχρηστικά στη “νονά” στο θηλυκό πρόσωπο.Αυτό,βέβαια,δεν σημαίνει πως όλα όσα ακολουθούν,δεν ισχύουν για το νονό ή τους νονούς!
 • Για την εκκλησία μας κάθε νονά πρέπει να είναι χριστιανή και να βαπτίζει πάντα παιδιά του ίδιου φύλου,για να αποφευχθεί στο μέλλον ο κίνδυνος να παντρευτούν μεταξύ τους.Αν για εσάς είναι σημαντική η θρησκεία,τότε είναι μάλλον εξίσου σημαντικό να επιλέξετε νονά που θα καθοδηγήσει το παιδί σωστά και παράλληλα με εσάς στα πιστεύω σας.
 • Είναι σημαντικό να συμφωνείτε με τον τρόπο ζωής και τις αξίες της,μιας και το παιδί σας θα γίνει κομμάτι και της δικής της ζωής και θα το καθοδηγήσει με χρήσιμες συμβουλές και σκέψεις.Βέβαια,αν δεν έχει τις ίδιες ηθικές αξίες με εσάς ή ακολουθεί ένα διαφορετικό τρόπο ζωής,αυτό δε σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό να γίνει νονά, αρκεί να αποδέχεστε τις απόψεις της.Το παιδί μπορεί μέσα από αυτήν τη διαφορετικότητα να ανακαλύψει ένα ευρύτερο πεδίο σκέψης και αντίληψης.
 • Οι σχέσεις της υποψήφιας νονάς με εσάς και την οικογένειά σας είναι βέβαια πολύ σημαντική. Η συχνή σας επαφή και επικοινωνία θα βοηθήσει όσο το παιδάκι είναι ακόμη μικρό να νιώσει τη νονά οικεία στη ζωή του και να την αγαπήσει.
 • Είναι άνθρωπος που εμπιστεύεστε και έχει ήδη δικά της παιδιά.Η εμπειρία της θα τη βοηθήσει να εξοικειωθεί εύκολα με το παιδί,ώστε να μπορεί να ασχολείται μαζί του από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
 • Η νονά είναι γλυκός και τρυφερός άνθρωπος,οπότε δύσκολα θα αμελήσει τις συναισθηματικές υποχρεώσεις προς το βαφτιστήρι της.Εκτός από τα παιχνίδια,τα ρούχα και τη λαμπάδα θα παίζει με το παιδί,θα το πηγαίνει βόλτα και θα ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις του,αλλά και τα προβλήματά του.
 • Η νονά θα πρέπει να είναι διατεθειμένη να μείνει πλάι του,ακόμα και αν οι δικές σας σχέσεις με τα χρόνια διαφοροποιηθούν ή “χαλάσουν”.Το παιδί θα πρέπει να την εμπιστεύεται και να μπορεί να της λέει τα μυστικά και τις ανησυχίες του.Ακόμη και να ανοιχτεί απέναντί της για θέματα,που δεν τολμάει να μιλήσει μαζί σας.
 • Είναι άνθρωπος γαλήνιος και πρόσχαρος και δεν έχει αρνητισμό.Κρατάει τα ευχάριστα,τα εύθυμα και τα συγκινητικά.Ένα τέτοιο πρότυπο θα βοηθήσει το παιδί να μάθει να αποφεύγει τη μεμψίμοιρη στάση και να μην αφήνει τις αναποδιές να του χαλάνε τη ζωή.
 • Καθώς μεγαλώνει το παιδί η νονά πρέπει να είναι παρούσα,για να το συμβουλεύει,να το στηρίζει,να το ακούει,να μοιράζεται μαζί του σκέψεις και επιθυμίες.Εξάλλου,είναι μια σχέση αγάπης,φροντίδας και εμπιστοσύνης και από τις δυο πλευρές.
 • Πρέπει να σκεφθείτε καλά,αν το άτομο που έχετε στο μυαλό σας για νονά του παιδιού σας είναι σε θέση να πάρει σοβαρά το νέο της ρόλο και τα καθήκοντά της απέναντι στο παιδί.Να έχει δηλαδή αρκετό χρόνο και διάθεση να το συμβουλεύει,να το βοηθά και να συμμετέχει ενεργά στη ζωή του,όταν αυτό το χρειάζεται.
 • Τέλος,μη βιαστείτε να καταλήξετε σε κάποια έχοντας ως αποκλειστικό κριτήριο την κοινωνική της θέση.Καλό είναι να επιλέξετε-ανάμεσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα-εκείνο που πιστεύετε ότι θα γίνει νονά με ειλικρινή ενθουσιασμό και ευχαρίστηση και όχι από υποχρέωση ή από ανάγκη για κοινωνική προβολή.

Το δωμάτιο "μεγαλώνει" μαζί με το παιδί!

Πόσο εύκολο είναι να ανανεώνετε το παιδικό δωμάτιο,έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ηλικιακές ανάγκες του παιδιού?
 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα ηλικιακά στάδια-βρεφική,νηπιακή,προσχολική και σχολική ηλικία (χωρίς να συνυπολογίζουμε την περίοδο της εφηβείας),θα πρέπει να αναδιαμορφώσετε το χώρο πολλές φορές..Τί σημαίνει αυτό?Κόπος,χρόνος και χρήματα!Κι όμως,υπάρχουν λύσεις!

Όσο το παιδί σας είναι ακόμη μωρό,τα πράγματα είναι εύκολα και απλά.Η κούνια του,η αγκαλιά σας και η φροντίδα σας είναι όλα όσα χρειάζεται.Καθώς,όμως,το μωράκι σας μεγαλώνει,μεγαλώνουν και οι ανάγκες του.Και φυσικά,αυξάνονται και οι απαιτήσεις στη διακόσμηση,αλλά και στον εξοπλισμό του παιδικού δωματίου.
Το άγχος σας στην προσπάθειά σας να σχεδιάσετε το δωμάτιο του παιδιού είναι πολύ μεγάλο. Άλλωστε,εκεί μέσα το παιδί σας θα παίζει,θα τρέχει,θα ζωγραφίζει,θα δημιουργεί,θα διαβάζει,θα δέχεται τους φίλους του και θα ακούει την αγαπημένη του μουσική.

Το παιδικό δωμάτιο θα είναι ο κόσμος του παιδιού σας για πάρα πολλά χρόνια.Εκεί μέσα θα ζήσει πολλές ενδιαφέρουσες και δημιουργικές στιγμές.Καθώς,λοιπόν,το παιδί σας θα αλλάζει και θα εξελίσσεται,το δωμάτιό του θα πρέπει να αλλάζει κι αυτό,για να μπορεί να του προσφέρει κάθε φορά τα απαραίτητα για την ηλικία του και την ψυχοκινητική του ανάπτυξη.

Ξεκινήστε,λοιπόν,το σχεδιασμό του δωματίου έχοντας πάντα υπόψη σας τις πολλές αλλαγές που θα χρειαστεί να κάνετε στο μέλλον.Για να γλιτώσετε κόπο και χρήματα,θα πρέπει με μικρές και έξυπνες κινήσεις να το “μεταμορφώνετε” εύκολα σ' έναν άνετο και λειτουργικό χώρο,όπου θα χαίρεται κάθε φορά να παίζει,να μελετάει,αλλά και να δημιουργεί!
Συχνά πολλοί γονείς αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε το δωμάτιο του μωρού ή το παιδικό να γίνει πιο άνετο ή πώς θα χωρέσει όλη την απαραίτητη προίκα,ώστε και αυτό να νιώθει ελεύθερο-για να μπορεί να κινείται και να παίζει άνετα-,αλλά και αργότερα να μπορεί να διαβάζει ή να παίζει με τους φίλους του.

Άλλωστε,το παιδί μεγαλώνοντας “μαζεύει” διάφορα πράγματα,ενώ τα παιχνίδια και τα διάφορα αθλητικά είδη πολλές φορές συσσωρεύονται σε βαθμό απελπισίας,πνίγοντας το χώρο.

Θα πρέπει να φανταστείτε το χώρο σαν ένα άδειο κουτί,στο οποίο θα μπορείτε ανά διαστήματα να προσθέτετε αυτό το κάτι παραπάνω που θα χρειάζεται κάθε φορά ο ένοικός του για να νιώθει άνετα,σύμφωνα πάντα με το στάδιο ανάπτυξής του.
Τέλος,είναι πολύ σημαντικό να μην παρασυρθείτε από το προσωπικό σας γούστο.Πολύ σύντομα το παιδί σας θα επιβάλλει τις δικές του προτιμήσεις στη διακόσμηση του δωματίου και τις δικές του ζωγραφιές,αφίσες ή φωτογραφίες.Εσείς πρέπει να φροντίσετε για τα παρακάτω:
 • Το παιδικό δωμάτιο δεν πρέπει να είναι υπερφορτωμένο,αλλά ούτε και απογυμνωμένο.
 • Πρέπει να είναι ηλιόλουστο,δροσερό και ήσυχο.Καλό είναι να βρίσκεται σε νοτιοανατολική θέση.
 • Πρέπει να διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο,για να κινείται το παιδί με άνεση,όπως και έπιπλα από ανθεκτικά υλικά που θα αντέξουν τη μελλοντική “κακομεταχείριση”.

Παιδίατροι..Υποστηρίζουν πραγματικά τον θηλασμό?

Όλες μας γνωρίζουμε,ότι το μητρικό γάλα είναι μια τροφή πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και είναι πολύ εύπεπτη.Γιατί,λοιπόν,οι παιδίατροι δεν τονίζουν τη σημασία του αποκλειστικού θηλασμού για τους πρώτους έξι μήνες του βρέφους,αλλά και την αξία της συνέχισής του μέχρι τα 2 χρόνια ή και περισσότερο?
Ο μητρικός θηλασμός είναι στάση ζωής όχι μόνο των γυναικών,αλλά και των παιδιάτρων.Δυστυχώς,πολλές έρευνες και εμπειρίες των νέων μητέρων αποδεικνύουν,ότι στη χώρα μας τα μαιευτήρια σαμποτάρουν το μητρικό θηλασμό και προωθούν συγκεκριμένες εταιρείες βρεφικού γάλακτος με τη μορφή δώρων.
Αρκετές μητέρες μας ενημερώνουν,ότι σε πολλά μαιευτήρια τα βρέφη αποχωρίζονται από εκείνες και στο διάστημα αυτό μπορεί να πάρουν ξένο γάλα,συχνά χωρίς να ενημερωθούν οι γονείς. Συνήθως,μόνο η μια στις τρεις γυναίκες παίρνει το μωρό την πρώτη ώρα μετά τον τοκετό για να θηλάσει.Οχτώ στις δέκα Ελληνίδες ξεκινούν το θηλασμό,τα βρέφη,όμως,παίρνουν παράλληλα και γάλα σε σκόνη.Μόνο το 41% θηλάζει αποκλειστικά από την πρώτη ημέρα.Τον πρώτο μήνα το ποσοστό αυτό πέφτει ακόμα περισσότερο,αφού λίγες Ελληνίδες θηλάζουν αποκλειστικά τα παιδιά τους και τον τρίτο τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα.
Στη χώρα μας τα ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού κατά το πρώτο εξάμηνο της ζωής των παιδιών είναι πολύ χαμηλά.Τόσο χαμηλά που η παιδιατρική κοινότητα,οι φορείς υγείας και κοινωνικής μέριμνας,όσο και όλοι μας πρέπει πραγματικά να προβληματιστούμε πολύ.Άλλωστε,οι συνέπειες είναι σοβαρές για την υγεία του βρέφους,αλλά και της μητέρας,ενώ παράλληλα,ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με αρκετές χιλιάδες ευρώ για το γάλα που χορηγείται τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού.
Όμως,το μητρικό γάλα περιέχει πολλές βιοενεργές ουσίες και δεν είναι εύκολο οι εταιρείες να το “μιμηθούν”,γιατί υπερτερεί παντού.Το IQ των παιδιών που θηλάζουν είναι κατά τι υψηλότερο,τα βρέφη παθαίνουν πολύ λιγότερες γαστρεντερίτιδες και τροφικές αλλεργίες τον πρώτο χρόνο της ζωής,ενώ έχουν μικρότερη πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκα μεγαλώνοντας.

Πρέπει,όμως,να συνειδητοποιήσουμε,ότι το μητρικό γάλα δεν είναι μόνο τροφή.Στην πραγματικότητα ο θηλασμός είναι κάτι πολύ παραπάνω από πρωτεΐνες και θερμίδες.Είναι συναισθηματική ασφάλεια,είναι ώθηση για ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού,είναι σωματική και ψυχική προστασία της μητέρας,είναι ισχυρός δεσμός μητέρας - παιδιού.

Ο περιορισμός του θηλασμού στις ποσοτικές λογικές των θερμίδων,των νουκλεοτιδίων,κ.λπ. απλά ανάγει το τεράστιο θέμα της βρεφικής διατροφής και ανατροφής σε μια απλουστευτική σύγκριση λιπών και πρωτεϊνών.
Επίσης,αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε,είναι ότι ο μητρικός θηλασμός δεν είναι ιδανική κατάσταση,αλλά φυσιολογική,δηλαδή με λάθη,με παραλείψεις,με προβλήματα,αλλά και με δυσκολίες.
Είναι όμως,πολύ πιο ασφαλής σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο υποκατάστατο.
Όπως καταλαβαίνουμε,βασικός παράγοντας στην επιτυχία του θηλασμού είναι η πολιτική μητρικού θηλασμού που ασκείται από το μαιευτήριο στο οποίο γεννιέται το βρέφος,όπως και οι σωστές συμβουλές των μαιών,των μαιευτήρων και των παιδιάτρων.
Δυστυχώς καθημερινά γινόμαστε κοινωνοί λανθασμένων πληροφοριών.Και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν.Δεν αρκεί ένα διαφημιστικό μήνυμα προώθησης του θηλασμού στην τηλεόραση,όταν ο θηλασμός της νέας μητέρας αμφισβητείται αναίτια από τον παιδίατρο.Δεν αρκεί η υποστήριξη από το σύμβουλο γαλουχίας,όταν οι γονείς δεν προστατεύονται από τις διαφημίσεις για ειδικά γάλατα για βρέφη.Και δεν αρκεί να γίνουν όλα τα μαιευτήρια φιλικά προς τα βρέφη,αν λίγες εβδομάδες αργότερα ο παιδίατρος δίνει τραγικά λανθασμένες συμβουλές σε μια μητέρα με πυρετό.

Μητρικός θηλασμός..Μία σταθερή αξία!

Ο μητρικός θηλασμός παραμένει σταθερή αξία μέσα στα χρόνια,γιατί είναι η ολοκλήρωση του κύκλου της αναπαραγωγής που φέρνει τη γυναίκα κοντά στο θαύμα της δημιουργίας.Αποτελεί μέρος των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διατροφή και στην υγεία.Είναι συνέχεια της διατροφής και της προστασίας που λάμβανε το μωρό μέσω του ομφάλιου λώρου.

Το μητρικό γάλα είναι ένα δυναμικό σωματικό υγρό, το οποίο μεταβάλλεται προκειμένου να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του νεογέννητου,παρέχοντάς του προστασία από μολυσματικές ασθένειες και προωθώντας το νευροαναπτυξιακά (American Academy of Pediatrics, 2005).

Παρόλα αυτά,τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού,τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο.Γνωστοποιείται όλο και περισσότερο η ανάγκη για αποκλειστικό θηλασμό, τα οφέλη αυτού,καθώς και η ενίσχυση για την εκμάθηση τεχνικών για αποτελεσματικότερο και ευκολότερο θηλασμό.

"Γεννημένο μέσα σ’ έναν κόσμο γεμάτο μικρόβια και λοιμώξεις,η κυριότερη άμυνα ενός νεογέννητου απέναντι σε όλα αυτά προέρχεται από το πρωτόγαλα ή πύαρ,την ουσία που παράγεται τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννα και η οποία προσφέρει την πρώτη ανοσοποιητική προστασία στο μωρό." Unicef ,1992.

 

Προαγωγή μητρικού θηλασμού!

Έχει αποδειχτεί ότι ο θηλασμός είναι ο πιο εύκολος και φυσικός τρόπος,για να ικανοποιούνται οι ψυχοσωματικές ανάγκες του μωρού. Εκτός του ότι παρέχει πλήρη τροφή και προστατεύει από λοιμώξεις και αλλεργίες,το μητρικό γάλα χωνεύεται εύκολα.Και το σπουδαιότερο είναι,ότι ο θηλασμός δημιουργεί ένα ιδιαίτερο δεσμό της μητέρας με το μωρό.Η ασφάλεια της αγκαλιάς και ο ήχος της φωνής,μαζί με τη θρεπτική αξία του γάλατος,βοηθάνε το μωρό να μεγαλώνει με υγεία.

Πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν το πόσο σημαντικό είναι το μητρικό γάλα,αλλά και ο θηλασμός τόσο για την ανάπτυξη του οργανισμού του μωρού όσο και για τις μετέπειτα γνωστικές του ικανότητες. (Heird, 2001; Kozetzko et al., 2001; Larque, Demmelmair, & Koletzko, 2002).

Ποιοί είναι οι βασικότεροι λόγοι για τη διακοπή του θηλασμού?

Η έρευνα των Hill,Hanson & Mefford (1993) διαπιστώνει,ότι τα ανεπαρκή αποθέματα γάλακτος και οι δυσκολίες του θηλασμού είναι από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι μητέρες διακόπτουν το θηλασμό των ολιγοβαρών νεογέννητων την όγδοη εβδομάδα μετά τη γέννησή τους.

Έρευνα που έγινε στο Κάιρο (σε τμήμα εντατικής μονάδας νεογνικής φροντίδας) με σκοπό την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη βελτίωση των γνώσεων και των τεχνικών του μητρικού θηλασμού σε γυναίκες με πρόωρα βρέφη,απέδειξε ότι υπήρξε σταδιακή βελτίωση στις τεχνικές θηλασμού,στην παραγωγή του μητρικού γάλακτος και στη συχνότητά του.

Το 80% των μητέρων της πειραματικής ομάδας (ομάδα που εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές θηλασμού) συνέχισε τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό κατά την αποχώρηση από το νοσοκομείο συγκριτικά με το 40% της ομάδας ελέγχου (ομάδα που δεν έλαβε καμία εκπαίδευση),ενώ τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά το θηλασμό ήταν πολύ λιγότερα στην πειραματική ομάδα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η εκπαίδευση για το θηλασμό και η συχνή υποστήριξη των μητέρων αυξάνει το βαθμό του θηλασμού μετά την αποχώρηση από το νοσοκομείο,ενώ μειώνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά το θηλασμό.

Απόψεις και κοινωνικές αναπαραστάσεις για το θηλασμό..από Ελλάδα!

Μελέτη που δημοσιεύθηκε σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό (Ρήγα Α.Β, Βιλλιώτη Φ.,Ζαφειρούλη Μ., Κριεκούκη Μ., 2010) αναφέρει τις πεποιθήσεις που έχει η λεχώνα για το θηλασμό,καθώς και τη διάθεσή της να θηλάσει.Τα ευρήματα είναι αξιόλογα παρατηρώντας,ότι οι νέες μητέρες στην πλειοψηφία του δείγματος της έρευνας πιστεύουν,ότι με το θηλασμό αναπτύσσεται ένα δέσιμο και μια έντονη συναισθηματική επαφή μεταξύ του μωρού και της μητέρας,αποδεικνύοντάς το με το γεγονός ότι το 88% αυτών απάντησε πως δε φοβάται και δεν ενδιαφέρεται εάν “χαλάσει” το στήθος από το θηλασμό και το 93% αυτών θήλαζε τις πρώτες μέρες της γέννησης του μωρού (η έρευνα έγινε κατά τις μέρες παραμονής των λεχώνων στο μαιευτήριο).

Δυσκολίες υπάρχουν,η εκπαίδευση και η υποστήριξη,όμως,τις εξαλείφουν!

Καθίσταται λοιπόν σαφές,ότι ο θηλασμός είναι ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα βήματα στην ανθρώπινη ζωή.Προσφέρει ζωτικής σημασίας πλεονεκτήματα τόσο στη μητέρα όσο και στο βρέφος,ενώ παράλληλα γίνονται διαδικασίες ώστε μέσω νόμων να εφαρμόζονται κάποιοι σχετικοί κώδικες σε όλα τα κράτη σχετικά με το θηλασμό.

Οι δυσκολίες που προκύπτουν μπορούν να αντιμετωπιστούν,αρκεί να υπάρχει ενημέρωση,ενδιαφέρον και υποστήριξη.Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν,ότι όταν παρέχεται υποστήριξη,αυξάνονται οι πιθανότητες αποκλειστικού θηλασμού,ξεπερνιούνται οι δυσκολίες,μειώνεται το άγχος των μητέρων και ο στόχος επιτυγχάνεται!

Δίδυμη κύηση!

Η εμπειρία μιας δίδυμης κύησης είναι πολύ διαφορετική από μια απλή κύηση.Δεν είναι μόνο η παρουσία δύο εμβρύων και η γέννηση δύο μωρών,αλλά και όλη η διάρκεια της εγκυμοσύνης που κάνουν τις δίδυμες κυήσεις “ξεχωριστές” και ιδιαίτερες περιπτώσεις.Η κύηση,ανάλογα με τον αριθμό των εμβρύων της,χαρακτηρίζεται ως απλή,δίδυμη,τρίδυμη,κ.λπ.Η δίδυμη κύηση οφείλεται είτε στη γονιμοποίηση ενός ωαρίου από ένα σπερματοζωάριο,οπότε πρόκειται για μονοζυγωτικά δίδυμα (αυτά που είναι του ίδιου φύλου και μοιάζουν στα φυσικά και πνευματικά χαρακτηριστικά τους),είτε στη γονιμοποίηση δύο ωαρίων από δύο διαφορετικά σπερματοζωάρια,οπότε πρόκειται για τα διζυγωτικά δίδυμα (ενδέχεται να είναι ίδιου ή και διαφορετικού φύλου και να μη μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους).

Τα διζυγωτικά δίδυμα είναι συχνότερα (τα δύο τρίτα των κυήσεων) και έχουν χωριστούς πλακούντες και ξεχωριστό άμνιο και χόριο.Τα μονοζυγωτικά δίδυμα,αν ο διαχωρισμός τους γίνει πολύ νωρίς,μπορεί να έχουν διπλούς εμβρυϊκούς υμένες.Αν ο διαχωρισμός τους γίνει αργότερα,τότε έχουν ένα χώριο και συνήθως δύο αμνιακούς σάκους.Τα μονοαμνιακά δίδυμα είναι πολύ σπάνια.Οι ομφάλιοι λώροι είναι ανεξάρτητοι,αλλά οι πλακούντες έχουν αγγειακές αναστομώσεις μεταξύ τους,που συνδέουν τις δύο εμβρυϊκές κυκλοφορίες.

Στη λευκή φυλή η συχνότητα της διδύμου κυήσεως είναι περίπου 1:80 εγκυμοσύνες και η κληρονομικότητά της και από τους δύο γονείς έχει βεβαιωθεί στατιστικά.Άλλες καταστάσεις που συνδέονται με αυξημένο ποσοστό διδύμων κυήσεων είναι οι συγγενείς ανωμαλίες της διάπλασης της μήτρας,όπου παρατηρούνται σε αναλογία 1:20 εγκυμοσύνες.

Βέβαια,σήμερα οι δίδυμες κυήσεις είναι συχνότερες από ποτέ,κυρίως λόγω των θεραπειών γονιμότητας στις οποίες υποβάλλονται πολλά ζευγάρια, όπως επίσης και λόγω της εξωσωματικής γονιμοποίησης.Η χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών με σκοπό την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για θεραπευτικούς λόγους,έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη εμφάνιση διδύμων και γενικότερα πολύδυμων κυήσεων. Έτσι,ενώ παλιά ήταν μια έκπληξη για τους γονείς, σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια σοβαρή πιθανότητα.Στις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι γονείς ελπίζουν για μια δίδυμη κύηση,η οποία θα τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν την οικογένειά τους.

Η σύλληψη των διδύμων!
Η σύλληψη των διδύμων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους,όπως είδαμε και παραπάνω. Όταν απελευθερώνονται και γονιμοποιούνται δύο ή περισσότερα ωάρια,το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι κύηση με μη πανομοιότυπα (διζυγωτικά) δίδυμα. Όταν,όμως,ένα μόνο ωάριο γονιμοποιείται από ένα σπερματοζωάριο και στη συνέχεια χωρίζεται σε δύο ζυγωτές,το αποτέλεσμα είναι δύο ξεχωριστά έμβρυα.Αυτά έχουν πανομοιότυπο γενετικό υλικό και είναι πανομοιότυπα δίδυμα (μονοζυγωτικά,ομοζυγωτικά ή μονοωογενή).Τα δίδυμα αυτά,που εμφανίζονται με συχνότητα ένα στα πέντε δίδυμα,είναι πάντα του ίδιου φύλου και έχουν τα ίδια γενετικά χαρακτηριστικά.Τέλος,συχνά η απόκτηση διζυγωτικών διδύμων είναι κληρονομική.Όμως,δεν υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες για σύλληψη μονοζυγωτικών διδύμων.Διάγνωση δίδυμης κύησης!

Η αποκάλυψη των διδύμων γίνεται με τον πρώτο υπέρηχο,μεταξύ της 7ης και 9ης εβδομάδας,ο οποίος αποκαλύπτει δύο αμνιακούς σάκους στη μήτρα ή ακούει το χτύπο από δύο καρδιές.
Αυτό που μπορεί να παραμείνει για λίγο ακόμη μυστήριο είναι αν τα δίδυμα είναι από το ίδιο ωάριο ή από διαφορετικά.Αν,βέβαια,έχετε κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση,γνωρίζετε ότι τα μωρά σας είναι δίδυμα από διαφορετικό ωάριο.Αν όμως η δίδυμη κύηση προέκυψε τυχαία,τότε η διάγνωση για μονοζυγωτικά ή διζυγωτικά δίδυμα θα είναι μια σημαντική πληροφορία,η οποία θα επηρεάσει την προγεννητική σας φροντίδα και τις εξετάσεις που θα μπορεί να επιλέξει ο γυναικολόγος σας.
Τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών και επιπλοκών,όπως καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης και ενδέχεται να χρειαστεί να γίνουν περισσότερες προγεννητικές εξετάσεις.Αν είστε έγκυος σε δίδυμα από διαφορετικά ωάρια,θα χρειαστείτε λίγο περισσότερο έλεγχο από τη συνηθισμένη προγεννητική φροντίδα και είναι πιθανό να γεννήσετε νωρίτερα λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους και βάρους των μωρών μέσα στη μήτρα σας.
Το μυστήριο θα απαντηθεί συνήθως γύρω στις 12 εβδομάδες,όταν ο γυναικολόγος θα μπορεί να καταλάβει αν κυοφορείτε πανομοιότυπα ή μη δίδυμα εξετάζοντας το πάχος των μεμβρανών που χωρίζει τους δύο αμνιακούς σάκους μέσα στη μήτρα.Αν οι σάκοι χωρίζονται μόνο από δύο λεπτά στρώματα αμνίου (το εσωτερικό στρώμα του σάκου),τα δίδυμα είναι μονοζυγωτικά.Αν υπάρχει μία πιο χοντρή μεμβράνη από δύο στρώματα αμνίου και δύο στρώματα χορίου (του εξωτερικού στρώματος του σάκου),τα δίδυμα είναι διζυγωτικά.

Χαρακτηριστικά της δίδυμης κύησης!

Τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης μπορεί να είναι εντονότερα,αφού είναι πιο αυξημένα τα επίπεδα της χοριακής γοναδοτροπίνης,της “ορμόνης της εγκυμοσύνης”. Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερα αυξημένη ένταση τα τυπικά συμπτώματα.Μπορεί,λοιπόν,να έχετε πιο πολλές ναυτίες,να νιώθετε ακόμη πιο κουρασμένη,να νυστάζετε συνεχώς,τα πόδια σας να είναι πάρα πολύ πρησμένα,να έχετε έντονους πόνους στη μέση,να υποφέρετε συχνά από δυσκοιλιότητα,αλλά και να πηγαίνετε πολύ πιο συχνά στην τουαλέτα,αφού η μήτρα σας είναι μεγαλύτερη και πιέζει περισσότερο την κύστη σας.Επίσης,θα παρατηρήσετε γρήγορη διόγκωση της κοιλιάς,μεγαλύτερο σωματικό βάρος από ότι σε μια απλή κύηση (είναι λογικό να πάρετε από 15 έως και 20 κιλά) και πιθανόν να παρουσιάσετε έντονα δυσπνοϊκά φαινόμενα.
Επιπλέον,οι μέλλουσες μητέρες που περιμένουν δίδυμα έχουν αυξημένο κίνδυνο για κάποιες επιπλοκές,όπως αναιμία,πρόωρος τοκετός,προεκλαμψία,διαβήτη κύησης και υπέρταση.Όλα αυτά επιβάλλουν τακτική ιατρική παρακολούθηση,για να επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
Η προσεκτική διατροφή,η χορήγηση σκευασμάτων με σίδηρο και φυλλικό οξύ,καθώς και η διενέργεια της δοκιμασίας αντοχής της γλυκόζης για ανίχνευση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη,αποτελούν βασικά στοιχεία της παρακολούθησης της κύησης.

Τέλος,ο τοκετός των δίδυμων κυήσεων απαιτεί επίσης μεγάλη οργάνωση και προσοχή.Αυτό σημαίνει,ότι ο φυσιολογικός τοκετός είναι αποδεκτός μόνο για τις περιπτώσεις με κεφαλική προβολή και των δύο εμβρύων.Για τις περιπτώσεις με κεφαλική προβολή του πρώτου και ισχιακή του δεύτερου εμβρύου,ο κολπικός τοκετός αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων.Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και αν τα μωρά είναι “μεγάλα” και αδυνατούν να κινηθούν η προγραμματισμένη εφαρμογή της καισαρικής τομής είναι επιβεβλημένη.