Οι <<Μαμάδες-Μέλλουσες Μαμάδες>> δημιουργήθηκαν στο facebook και στη συνέχεια σαν Blog,τον Δεκέμβρη του 2010!
Σας περιμένουμε λοιπόν και 'σας στην όμορφη παρεϊτσα μας https://www.facebook.com/#!/groups/Mamades.MellousesMamades/
--------------------------------
E-mail επικοινωνίας:
Vivi911947@hotmail.com
--------------------------------

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους & υποστήριξης οικονομικά αδύναμων οικογενειών!

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους & υποστήριξης οικονομικά αδύναμων οικογενειών!


Ο Σύλλογος «Παλιά Αθήνα - η Γειτονιά μας» συμμετέχει στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους έτους 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά σε άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα & πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:


Για το άπορο άτομο,το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €

Για την άπορη οικογένεια,το οικογενειακό εισόδημα ως ακολούθως:
  • Για οικογένεια με δύο μέλη μέχρι & 10.700 €.
  • Για οικογένεια με τρία μέλη μέχρι & 11.520 €.
  • Για οικογένεια με τέσσερα μέλη μέχρι & 14.400 €.
  • Για οικογένεια με πέντε μέλη μέχρι & 17.280 €.
  • Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέρα των τριών το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
Στην περίπτωση απόρου ατόμου που έχει αναπηρία 67% & άνω,το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.

Οι ενδιαφερόμενοι,προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων,θα πρέπει να υποβάλλουν στον Σύλλογο «Παλιά Αθήνα - η Γειτονιά μας» από την Τετάρτη 1η Μαΐου ως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
  • 210 - 52 28 209
  • 693 28 51 258

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου