Οι <<Μαμάδες-Μέλλουσες Μαμάδες>> δημιουργήθηκαν στο facebook και στη συνέχεια σαν Blog,τον Δεκέμβρη του 2010!
Σας περιμένουμε λοιπόν και 'σας στην όμορφη παρεϊτσα μας https://www.facebook.com/#!/groups/Mamades.MellousesMamades/
--------------------------------
E-mail επικοινωνίας:
Vivi911947@hotmail.com
--------------------------------

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Τί άδεια απαιτείται να έχει ένας ιδιωτικός βρεφικός ή νηπιακός σταθμός ώστε να λειτουργεί?

Απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.Για να δοθεί άδεια ίδρυσης χρειάζεται να υπάρχει κατάλληλο κτήριο με ανάλογη έκταση οικοπέδου,το οποίο θα είναι ομαλό με μικρές κλίσεις. Απαγορεύεται να εγκαθίστανται παιδικοί σταθμοί σε οικοδομή,τμήμα της οποίας χρησιμοποιείται για άλλον σκοπό,μα έχει κοινή είσοδο με αυτήν του παιδικού σταθμού.Απαγορεύεται να εγκαθίστανται παιδικοί σταθμοί σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από οχληρές,θορυβώδεις ή ανθυγιεινές εγκαταστάσεις.


Τί ηλικία έχουν τα παιδιά που γίνονται δεκτά στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και νηπιακούς σταθμούς?

Στους βρεφικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών.Στους νηπιακούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.


Ποιός είναι ο αριθμός παιδιών που μπορεί να φιλοξενήσει ένας παιδικός σταθμός?

Στην αίτηση για ίδρυση παιδικού σταθμού,η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός των παιδιών κατά ηλικία τα οποία θα φιλοξενεί η μονάδα.Στη συνέχεια ακολουθεί η αίτηση για άδεια λειτουργίας,η έγκριση και χορήγησή της από τον οικείο Νομάρχη.Όταν μεταβάλλεται ο αριθμός των βρεφών-νηπίων που μπορεί να εξυπηρετήσει η μονάδα,τότε γίνεται αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας.Ο Κανονισμός για τους ιδιωτικούς βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς ορίζει τη δυναμικότητα των σταθμών δίνοντας τον ελάχιστο αριθμό βρεφών και νηπίων που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Έτσι,ο αριθμός των εξυπηρετουμένων βρεφών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από:10 βρέφη,σε περίπτωση βρεφικού σταθμού.
  • 15 νήπια,σε περίπτωση παιδικού σταθμού.
  • 6 βρέφη και 15 νήπια,σε περίπτωση βρεφονηπιακού σταθμού.

Πώς ορίζεται η δυναμικότητα του παιδικού σταθμού,δηλαδή ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορεί να φιλοξενήσει?

Η δυναμικότητα της μονάδας είναι ανάλογη των χώρων και του εμβαδού των χώρων της μονάδας. Υπάρχουν τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζονται για τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό βρεφών και νηπίων,δηλαδή για βρεφικό σταθμό 10 βρεφών,νηπιακό σταθμό 15 νηπίων και βρεφονηπιακό σταθμό 6 βρεφών και 15 νηπίων.
Προφανώς ισχύει ότι και για τους δημόσιους και δημοτικούς σταθμούς,δηλαδή μπορεί να αποφασιστεί η φιλοξενία 20% περισσότερων παιδιών από όσα ορίζει η δυναμικότητα του παιδικού σταθμού,εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι και το απαραίτητο προσωπικό.Είναι προφανές ότι η δυναμικότητα του παιδικού σταθμού θα αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του.Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τηρείται αυτός ο αριθμητικός περιορισμός.Στους Πίνακες που περιέχει ο Κανονισμός ορίζεται και η ελάχιστη επιτρεπτή επιφάνεια ανά παιδί.


Βρεφικός Σταθμός
10 βρεφών
Νηπιακός Σταθμός
15 νηπίων
Βρεφονηπιακός Σταθμός 6 βρεφών και 15 νηπίων
Είσοδος-Αναμονή
12 τ.μ.
12 τ.μ.
12 τ.μ.
Μόνωση*
6 τ.μ.
(απαιτείται για μονάδα με > 25 βρέφη)
6 τ.μ.
(απαιτείται για μονάδα με > 35 νήπια)
6 τ.μ.
(απαιτείται για μονάδα με > 35 παιδιά συνολικά)
Αίθουσα ύπνου βρεφών
2,5 τ.μ. ανά βρέφος
Minimum: 15 τ.μ.

2,5 τ.μ. ανά βρέφος
Minimum: 15 τ.μ.
Αίθουσα ύπνου νηπίων

1,7 τ.μ. ανά θέση ύπνου (μία θέση ύπνου ανά 4-5 νήπια).
Minimum: 12 τ.μ.
1,7 τ.μ. ανά θέση ύπνου (μία θέση ύπνου ανά 4-5 νήπια).
Minimum: 12 τ.μ.
Αίθουσα απασχόλησης βρεφών
1,2 τ.μ. ανά βρέφος
Minimum: 15 τ.μ.

1,2 τ.μ. ανά βρέφος
Minimum: 15 τ.μ.
Αίθουσα απασχόλησης νηπίων

1,8 τ.μ. ανά νήπιο ή 2 τ.μ. ανά νήπιο όταν χρησιμοποιείται και ως τραπεζαρία.
Minimum: 25 τ.μ.
1,8 τ.μ. ανά νήπιο ή 2 τ.μ. ανά νήπιο όταν χρησιμοποιείται και ως τραπεζαρία.
Minimum: 25 τ.μ.
Χώρος αλλαγής/ λουτρού βρεφών
2,5 τ.μ. ανά θέση αλλαγής (μία θέση ανά 3 βρέφη)

2,5 τ.μ. ανά θέση αλλαγής (μία θέση ανά 3 βρέφη)
WC / λουτρό νηπίων

12 τ.μ.
12 τ.μ.
Κουζίνα*
8 τ.μ.

8 τ.μ.
8 τ.μ.
Τραπεζαρία

1,4 τ.μ. ανά νήπιο (χώρος προαιρετικός)
Minimum: 15 τ.μ.
1,4 τ.μ. ανά νήπιο (χώρος προαιρετικός)
Minimum: 15 τ.μ.
Γραφείο πολλαπλών χρήσεων*
9 τ.μ.
(απαιτείται για μονάδα με > 20 βρέφη)
9 τ.μ.
(απαιτείται για μονάδα με > 30 νήπια)

WC προσωπικού/κοινού
6 τ.μ.
(1 WC με νιπτήρα ανά 8 άτομα προσωπικού)
6 τ.μ.

*Επεξηγήσεις:
1. Μόνωση: χώρος παραμονής και φροντίδας παιδιών που ασθένησαν ξαφνικά, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς.
2. Κουζίνα: δίδεται minimum επιφάνεια χώρου όχι για παρασκευή, μα για φύλαξη και ζέσταμα φαγητού που φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι.
3. Γραφείο πολλαπλών χρήσεων: λειτουργεί και ως εξεταστήριο από τον γιατρό ή ως χώρος συγκέντρωσης γονέων.


Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά τμήμα σε έναν βρεφικό ή νηπιακό σταθμό?

Εάν ισχύει,όπως θεωρείται προφανές,ό,τι ισχύει στους δημόσιους και δημοτικούς σταθμούς,τότε τα βρεφικά τμήματα φιλοξενούν έως 12 βρέφη.Τα νηπιακά τμήματα φιλοξενούν έως 25 παιδιά.


Ποια είναι η αναλογία προσωπικού και φιλοξενουμένων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς?

Εάν ισχύει,όπως θεωρείται προφανές,ό,τι ισχύει στους δημόσιους και δημοτικούς σταθμούς,τότε στα βρεφικά τμήματα (έως 12 βρέφη) αντιστοιχούν 2 παιδαγωγοί και 1 βοηθός.
Στα νηπιακά τμήματα (έως 25 παιδιά) αντιστοιχεί 1 παιδαγωγός και 1 βοηθός.


Τα παιδιά στον παιδικό σταθμό εξετάζονται από παιδίατρο?

Εάν ισχύει,όπως θεωρείται προφανές,ό,τι ισχύει στους δημόσιους και δημοτικούς σταθμούς,τότε αποτελεί υποχρέωση του παιδικού σταθμού να παρέχει ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο μία φορά την εβδομάδα.


Ποιό είναι το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών?

Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο,ωστόσο τηρούνται κάποια βασικά χρονικά όρια:προσέλευσης,αναχώρησης,γεύματος,διαλείμματος,ανάπαυσης.


Γνωρίζουν οι γονείς ποιά είναι η διατροφή των παιδιών στον παιδικό σταθμό?

Το πρόγραμμα της διατροφής αναρτάται σε εμφανές σημείο και ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου